[Historische Vereniging 'De Zijpe']

Het verhaal van Annie Struijf - Rademaker

Verteld aan Ineke van Stuijvenberg, in het jaar dat zij 83 werd. ( 2011 )


Fragmenten uit het verhaal van Annie Struijf - Rademaker


Pettemerkluft, rechts achteraan staat de boerderij van Annie.

Ik heet al 60 jaar Annie Struijf. Maar, om Afrika in te mogen, moest ik een papiertje invullen met de naam Rademaker!
Op 19 mei 1928 ben ik geboren aan de Pettemerkluft, in de boerderij "Iefjeshoeve."

Mijn broer Gert woont daar nog steeds met zijn zoon. De boerderij is al meer dan 100 jaar en heette eerst "Ons Genoegen".
Mijn grootmoeder heette Iefje en naar haar is de boerderij vernoemd. Na mij kwam er nog een broertje, Gerrit en 7 jaar later nog een zusje, Iefje. Toen waren we dus met z'n vijven.

v.l.n.r: Moeder Grietje, Gerrit,Vader Gerrit, Iefje en ik.


Met Annie Vorst samen naar school.

Naar school

Toen ik 7 jaar was, ging ik naar de lagere school in Petten. Een kleuterschool was er toen nog niet. Ik kwam in de klas van juf Ter Brugge. Die was nieuw op school, toen ik er op kwam. Ze was op 13 april jarig. Dat weet ik nog! Meester Geensen was toen de hoofdonderwijzer van de school. Hij is dat heel lang geweest.

Een keer in het jaar gingen we op schoolreisje. Eén dag. En ik weet nog goed, die laatste schoolreis, dat was op 28 augustus 1939. Dat was de dag, dat de mobilisatie werd afgekondigd. We waren 's morgens gewoon met de bus vertrokken en gingen naar Schiphol. Daarna gingen we 's middags naar de speeltuin in Oud -Valkeveen.

En ondertussen was de mobilisatie begonnen! Meester Geensen zei toen nog: "Goed dat we 's morgens naar Schiphol zijn gegaan, want 's middags had het niet meer gekund!" Dat was mijn schoolreisje en dat vergeet ik nooit meer!


v.l.n.r: Voorste rij: Herman van der Vlies, Kees Breed, Jopie Soest, ( ? ), Piet Koopman. Daar achter: Jany Jansen, ( ? ), Jan Wiersma, Gu van der Vlies, Gerard Bouwman. Daar achter: Mien van Essen, Annie Vorst, Annie Quak, Rie van der Vlies, Coba Blom, Annie Rademaker, Betsy Breed, Brecht Schermer, Grietje Koopman, ( ? ) Achterste rij: Dieuw Rijs, Marie Timmerman, Marietje Jansen, juf Corry ter Brugge.


Het hele verhaal van Annie is te lezen in het Zijper Museum.

Terug naar vorige pagina