[Historische Vereniging 'De Zijpe']

Index aantal kopieën uit archief Bosman

De nummers corresponderen met de dossiers van het NH archiefNog ca 8 dossiers zijn beschikbaar in het archief over dit onderwerp:
63, 65, 67, 68, 69, 76, 77, 78, 85?

Bron: NoordHollands Archief te Haarlem

Daarbij zijn een twintigtal artikelen van Bosman in de ZHB's opgenomen in de jaren 80, via de website van het museum te vinden.
In 2007 zijn in de ZHB nog een drietal delen meer als samenvatting hierover verschenen.

Terug naar werkgroepen pagina «