Jaarverslag Werkgroep 2016

Jaarverslag 2016 van de werkgroep Historisch Onderzoek

Leden van de werkgroep in 2016 waren:

Arnold Romeijnders, Nettie Wezelman, Leo Schager, Els Pellerin, Marga Mars, Ide Wolzak,Henk Katuin, Gert en Marjan Marees en Ineke van Stuijvenberg.

In het afgelopen jaar 2016 is de werkgroep actief geweest met de volgende zaken:

In het voorjaar is er weer een cursus Voorouder Onderzoek gegeven door Els, Arnold en Ineke.

De fietstocht langs de oude trambaan door de Zijpe is wegens grote belangstelling nog een keer gehouden.

Wij hebben een Historische wandeling gelopen o.l.v. Piet Glas en met medewerking van een boswachter.

Een aantal leden met wat mensen uit Oudesluis is een groot deel van het jaar bezig geweest met de voorbereidingen van de lezing over 400 jaar Oudesluis door Teun van der Steeg. Andere leden van de werkgroep zijn in het Archief van Alkmaar bezig geweest met het zoeken naar achtergrond informatie over Oudesluis.

Wies Roels schonk zijn verzameling oude ansichtkaarten van Oudesluis aan het Zijper Museum. Ide heeft alle foto’s (300) gescand en Nettie is nu nog bezig om de foto’s te voorzien van bijbehorende tekst.

Het jaarlijkse uitje van de werkgroep ging dit jaar naar Gouda, waar de leden de tentoonstelling bezochten over Erasmus in het Museum Gouda.

Ide en Ineke zijn op bezoek geweest bij kooiker Hidde Bessembinders in Oudesluis. Zij hebben een privé rondleiding gekregen en i.v.m. het feit, dat Hidde al 45 jaar kooiker is, hebben zij hem een grote taart mogen aanbieden!

Later in het jaar hebben we nog een Historische fietstocht gereden in het kader van 400 jaar Oudesluis. Hidde Bessembinders heeft toen de fietsers het nodige verteld over de kooi aan de Ruigeweg en hij beloofde om in 2017 een rondleiding te geven aan 20 personen!

De werkgroepleden zijn ook actief geweest bij de molen van Zeeman in ’t Zand. Zij hadden een informatiekraam bij de tentoonstelling over stoom.

Een aantal leden van bestuur en werkgroep is bezig met het bestuderen van oude teksten. De bedoeling is om in 2017 een cursus lezen van Oud Schrift te gaan geven. Werkgroepleden zijn ook actief in het Zijper Museum. Zij hielpen met de verhuizing en met de inrichting van het Museum. In december hebben enkele leden geholpen met de expositie van Anton Pieck.

Schagerbrug januari 2017

Ineke van Stuijvenberg