Oprichting

De historische vereniging ‘de Zijpe’ is opgericht in 1981. Het aantal leden is omstreeks 540; een meerderheid woont in de Zijpe en Petten, een kleine 200 elders in Noord-Holland en in de rest van Nederland.

De Zijpe (en Hazepolder) was de eerste grote bedijking in de Noordelijke Nederlanden. Tussen 1552 en 1597 zijn diverse pogingen gewaagd tot het in het laatsgenoemde jaar lukte. Petten is een ouder kustdorp. Het was eerst een heerlijkheid en later een zelfstandige gemeente.
In 1929 ging Petten op in de gemeente Zijpe. Callantsoog kwam er in 1990 bij, maar heeft een eigen bloeiende historische verenging. De inmiddels voormalige gemeente Zijpe was gesitueerd tussen Alkmaar en Den Helder. Sinds 2013 is Schagen de naam van een fusiegemeente die bestaat uit de voormalige gemeenten Schagen, Zijpe en Harenkarspel.

Tijdschrift

Minimaal vier keer per jaar verschijnt het tijdschrift de Zijper Historie Bladen Fraai uitgevoerd (rijk geïllustreerd), met informatieve artikelen van goede auteurs over tal van (cultuur-)historische onderwerpen, betreffende de Zijpe en Petten, c.q. de Kop van Noord-Holland.

Bijeenkomsten

In het voor- en najaar worden openbare ledenbijeenkomsten gehouden: eerst een korte vergadering (maximaal een half uur) en vervolgens een boeiende lezing.

Excursie

Jaarlijks wordt rond eind augustus een excursie georganiseerd voor de leden en hun introducé’s. Per touringcar worden interessante lokaties bezocht. Er is een lunch en het is altijd heel gezellig (reünie).

Werkgroepen

De Historische vereniging kent de afdeling “Werkgroep Historisch Onderzoek Zijpe”.
Binnen deze werkgroep vinden de volgende activiteiten plaats:

Daar naast organiseren leden van de werkgroep regelmatig fiets- en wandeltochten

Lidmaatschap

Voor 25 euro per jaar kunt u lid worden.
U ontvangt dan de in het lopende jaar reeds verschenen afleveringen van ons tijdschrift de Zijper Historie Bladen.
U kunt lid worden door het invullen van het aanmeldformulier.

Verdere informatie

Voor verdere informatie kan men contact opnemen met:
Secretaris Historische Vereniging “De Zijpe”
Theo Volkers
theovolkers@quicknet.nl

De Historische Vereniging werkt nauw samen met Het Zijper Museum.