Historische vereniging

Historische Vereniging "De Zijpe"

Homepage HVZ De Zijper Historie Bladen (ZHB) Zoekresultaat

Zoekresultaat:    Nieuwe publicaties op internet van afgelopen 6 maanden     

Aantal gevonden publicaties : 16   (uit: 16)


Uitgebreid zoeken

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Artikelnummer: 2020030202  
Voorwoord
ZHB 2020-03;   auteur: Glas, P. (Piet)   
Wat een toestand met die Corona! We weten nog steeds niet of de komst van Ad van Liempt mogelijk is. In de Jonge Prins kunnen nu slechts 50 mensen! Het bestuur vindt het eigenlijk zonde om veel mensen teleur te moeten stellen. Toch gebeurt er nog van alles. De werkgroep is druk bezig, zie het artikeltje in dit blad. De werkgroep heeft de leden waarvan we een e-mailadres hebben, ook verrast met fietstochten en een levensverhaal.
Ook is er een nieuwe werkgroep in het leven geroepen, namelijk “Red de grafzerken van Sint Maartensbrug”. De gemeente heeft een onderzoek laten verrichten naar de kerkhoven binnen de gemeente. Hieruit is een soort scoresysteem gekomen waardoor er een flink aantal gespaard blijft. Dat vinden wij echter niet genoeg en we hebben overleg gehad met de desbetreffende ambtenaar. Hieruit is voortgekomen dat er extra aandacht besteed wordt aan zerken van personen die voor 1900 geboren zijn. Van deze personen moet een verhaaltje komen dat zij wel degelijk van belang zijn geweest voor hun omgeving. Dus heeft u informatie, stuur dat dan naar info@dezijpe.nl.
Minder mooi nieuws is dat onze Ineke van Stuijvenberg het bestuur gaat verlaten. Gelukkig blijft zij wel voorlopig de werkgroep trekken, dus we kunnen nog wel van haar niet te stoppen ideeën en initiatievenstroom profiteren. Marga Mars is verkiesbaar om haar plaats in het bestuur in te nemen.
Dan dit nummer. Iedereen die mij kent, weet dat mijn hart in Petten ligt. Ik heb de drukproef dan ook met veel plezier gelezen. Gelukkig weer een stuk van Jacob Boots, die de belevenissen van Iet Schuyt-Kutterink op zijn bekende, lekker leesbare manier heeft opgetekend en zoals altijd zijn stuk voorzien heeft van interessante achtergrondinformatie.
Ook Henk Stapel heeft, naast zijn onderzoek naar het leven van Teunis Brouwer, ook maar meteen de hele geschiedenis van Petten op een rijtje gezet. Knap hoe hij landelijke trends weet te koppelen aan lokale ontwikkelingen. Ik kan niet wachten op deel 2!
Leuk is ook het stukje over het bollenhuis. Jaap van der Ploeg heeft Johan Vrugt geïnterviewd. En Johan weet ontzettend veel zoals wij op de fotomiddagen hebben gemerkt.
Veel leesplezier.
 

2. Artikelnummer: 2020030306  
75 jaar bevrijding: Verdreven van huis en haard
ZHB 2020-03;   auteur: Boots, J. (Jacob)    (1945)
Over de ontruiming en evacuatie van de bewoners uit Petten in de Tweede Wereldoorlog is al veel geschreven. Een tragedie die in onze huidige maatschappij nauwelijks meer is voor te stellen. Een zwarte bladzijde in de Zijper geschiedenis. En dan toch weer de vraag van hoe hebben de toenmalige bewoners met hun kinderen dit beleefd. Deze ingrijpende gebeurtenis die hun leven totaal op zijn kop zette. Eén van de mensen die dit aan den lijve heeft ondervonden is Iet Schuijt-Kutterink. Iet is al meer dan 60 getrouwd met Jaap Schuijt en ze wonen sinds jaar en dag aan de Grote Sloot in hun geriefelijke woonboerderij genaamd “’t Are Huis”. Na jaren gewoond en geboerd te hebben op de naastliggende boerderij genaamd “de Gedachtenis” hebben ze stuivertje gewisseld met hun zoon Bernard. Net zoals vader Jaap met zijn vader Gerrit gewisseld had zo’n slordige 60 jaar terug. De beide boerderijen liggen schuin tegenover de aan de andere zijde van de Grote Sloot gelegen boerderij “Regt door Zee”.
Deze boerderij is verder in dit verhaal een belangrijke en veilige haven voor onze jonge evacuee Iet Schuijt-Kutterink en haar zusje, samen met hun vader Bernard Kutterink en moeder Grietje Kutterink, geboren Bellis.
 

3. Artikelnummer: 2020030707  
75 jaar bevrijding: Bevrijdingsfeest in ‘t Buurtje
ZHB 2020-03;   auteur: Hul-Geensen, T. van de (Trudy)    (1945)
In de Zijper Informatie van 1985 staat een aardig verhaal over een spontaan bevrijdingsfeest in ’t Buurtje rond de kruising Belkmerweg - Pettemerweg.
Het is geschreven door Truida van de Hul-Geensen en past heel mooi bij de interviews die we dit jaar in de ZHB’s opnemen.
 

4. Artikelnummer: 2020030808  
75 jaar bevrijding: Bij voorplaat: gemeentehuisje van Maarten Oortwijn
ZHB 2020-03;   auteur: Glas, P. (Piet)    (1945)
 

5. Artikelnummer: 2020030922  
Teunis Brouwer, een vergeten redder
ZHB 2020-03;   auteur: Stapel, H. (Henk)    (1850-1927)
‘Wakkre jongens, Hollands trots’ zo begint het lied ‘De Reddingboot’ van Jan Pieter Heije. Heije was arts en hoofdbestuurslid van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen. In de periode 1840-1870 schreef hij vele kinderliederen als ‘Zie de maan schijnt door de bomen’, ‘Zeven kikkertjes in een boerensloot’ en ‘Piet Hein’. Het doel was door samenzang op school de jeugd aan te zetten tot goed en vaderlandslievend gedrag. Zijn liederen verschenen in de liedbundel ‘Kun je nog zingen, zing dan mee.’ De liedbundel was populair tot in de jaren 1970. Het lied ‘De Reddingboot’ ging over redders, de mannen aan de kust die zich met gevaar voor eigen leven inzetten om hun medemens van de verdrinkingsdood te redden. Schoorl was vroeger een agrarische gemeente waarvan de inwoners, gescheiden door de duinen, met de rug naar de zee leefden. Het verraste me dan ook toen ik bij mijn historische onderzoek naar het reddingwezen ontdekte dat in de uiterste punt van Schoorl, in Camperduin, ook een redder woonde. Teunis Brouwer was zijn naam. Over hem was bijna niets bekend. Wie was die man? Ik ging me in hem verdiepen en langzamerhand ontrafelde zijn leven zich. Hij was geboren en getogen in Petten en verhuisde op middelbare leeftijd naar een huisje in de duinen van Camp, vlakbij de zeereep. Het bleek dat behalve heldendaden, ook armoede en persoonlijke tegenslagen zijn leven tekenden. Het toont de keerzijde van een held. Zijn bestaan was hard, minder romantisch of ideaal dan de schoolkinderen bij het zingen van ‘De Reddingboot’ zich zullen hebben voorgesteld.
 

6. Artikelnummer: 2020032323  
Nieuws van de werkgroep
ZHB 2020-03;   auteur: Stuijvenberg, I. van (Ineke)    (2020)
 

7. Artikelnummer: 2020032424  
Het Bollenhuis
ZHB 2020-03;   auteur: Ploeg, J. (Jaap)   
Het levensverhaal van Roel Slagter in de ZHB van jongstleden maart leverde een mooie reactie op van de heer J.B. (Johan) Vrugt (13-03-1948) uit Sint Maartensvlotbrug.
 

8. Artikelnummer: 2020040202  
Voorwoord
ZHB 2020-04;   auteur: Glas, P. (Piet)   
 

9. Artikelnummer: 2020040304  
75 jaar bevrijding: Iebele Jeensma
ZHB 2020-04;   auteur: Glas, P. (Piet); Prij, J. (Jan)   
In Den Helder spraken Piet Glas en Jan Prij met Iebele Jeensma, een opmerkelijk kwieke 89-jarige oud-marineman die is opgegroeid in Burgerbrug en woonde aan de Burgerweg, in de volksmond om een onduidelijke reden ‘Verlanger’ genoemd.
 

10. Artikelnummer: 2020040405  
75 jaar bevrijding: Bij voorplaat: IJspret
ZHB 2020-04;   auteur: Glas, P. (Piet)    (1939-1940)
 

11. Artikelnummer: 2020040506  
75 jaar bevrijding: Burgervlotbrug
ZHB 2020-04;   auteur: Prij, J. (Jan)    (1941)
 

12. Artikelnummer: 2020040708  
75 jaar bevrijding: 75 jaar bevrijding in 't Zand
ZHB 2020-04;   auteur: Ploeg, J. van der (Jaap)    (1939-1945)
 

13. Artikelnummer: 2020040916  
75 jaar bevrijding: Brug naar het verleden
ZHB 2020-04;   auteur: Katuin, H. (Henk)   
Henk Katuin heeft bij verschillende dorpsgenoten herinneringen opgehaald over de oorlog en deze in de Uijtkijkpost gepubliceerd. Naar het oordeel van de redactie zijn deze herinneringen ook van belang voor alle lezers van de ZHB en plaatsen we deze in de serie over 75 jaar bevrijding. Met dank aan Jaap Schuijt, Jan Dekker, Riet Boontjes-Eriks en Nel de Groot-Brouwer.
 

14. Artikelnummer: 2020041726  
Teunis Brouwer, een vergeten redder (deel 2)
ZHB 2020-04;   auteur: Stapel, H. (Henk)    (1850-1927)
Dit artikel is het tweede deel van het verhaal van Teunis Brouwer. In het eerste deel (ZHB2020-03) beschrijft de auteur de omgeving waarin Teunis opgroeide en enkele historische gebeurtenissen die grote invloed hadden op Petten en omgeving. Dit deel gaat meer over de persoon Teunis en zijn familie. Zoals vermeld bij het eerste deel is het artikel met toestemming van de auteur en de redactie overgenomen uit het Jaarboek 2019 van Scoronlo.
 

15. Artikelnummer: 2020042727  
Correcties op artikel grenspaal bij oude raadhuisje Groet
ZHB 2020-04;   auteur: Stapel, H. (Henk)   
In het artikel over de grenspaal (ZHB 2019-02) schreef ik in de paragraaf ‘Vaarverbinding naar Hondsbossche Zeewering’ dat de vaart onder de Schoorlse Zeedijk was ontstaan bij het opwerpen van de dijk. Deze voor de hand liggende veronderstelling is niet juist. De vaart is niet in het midden van de dertiende eeuw, maar pas in 1520 gegraven. Dit blijkt uit hetgeen J. Westenberg in zijn Kennemer dijkgeschiedenis schreef, namelijk: ‘dat de abt van Egmond en de heemraden van het Hondsbosch in 1520 tot een akkoord kwamen inzake een dijksloot’. De dijksloot was belangrijk voor de aanvoer van paalhout en stenen voor de paalhoofden in Petten. De sloot kreeg de naam Hondsbossche Vaart.
 

16. Artikelnummer: 2020042828  
Van het secretariaat
ZHB 2020-04;   auteur: Redactie    (2020)
In april moesten wij u melden, dat in verband met de coronamaatregelen de voorjaarsvergadering geen doorgang kon vinden, in oktober kwam hetzelfde bericht voor de najaarsvergadering. Een ongekende situatie: geen bijeenkomsten, geen lezingen, maar ook geen excursie en geen historische tochten, geen fotomiddagen en geen cursussen. Om het jaar 2019 toch te kunnen afronden hebben wij u gevraagd de stukken ‘op afstand’ goed te keuren. Tevens vroegen wij om in te stemmen met de bestuursverkiezing.
 

 

Uitgebreid zoeken


Historische Vereniging "De Zijpe", p/a Theo Volkers, Julianastraat 102, 1756 JP 't Zand
WWW: www.dezijpe.nl
Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 23 december 2020
Informatie: info@dezijpe.nl