Historische vereniging

Historische Vereniging "De Zijpe"

Homepage HVZ De Zijper Historie Bladen (ZHB) Zoekresultaat

Zoekresultaat:    Waterstaat   (in veld: Rubriek)     

Aantal gevonden publicaties : 8   (uit: 1222)


Uitgebreid zoeken
Gesorteerd op:  Artikelnummer

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Artikelnummer: 2016030328  
De slag om zand voor de Hondsbossche en Pettemer Zeewering
ZHB 2016-03;   auteur: Adema, K.J. (Karel)   
Hierbij wordt verslag gedaan van de planvoorbereidingen en de besluitvorming van de versterking van de Zwakke Schakels in de Noordzeekust van Noord-Holland.
Beschreven wordt het maken van plannen en de besluitvorming daarover van de noodzakelijke versterking van de Zwakke Schakels in de kust van Noord-Holland, te weten de Hondsbossche en Pettemer Zeewering en de smalle duinenrij bij Callantsoog begin 21ste eeuw.
Aan de definitieve besluitvorming over de wijze waarop de kust moet worden versterkt is een lange weg van onderzoek en overleg met vele betrokken instanties voorafgegaan.
Dat traject van onderzoek en besluitvorming wordt hierbij beschreven.
Om deze uitwerking in een goed perspectief te kunnen plaatsen is voorafgaand in het kort de voorgeschiedenis van de ontwikkeling van de kust weergegeven.
Ik heb vanaf 1992 als vertegenwoordiger van de kustgemeenten Zijpe en Den Helder in het provinciaal overleg kust kennis over kust aangelegenheden opgedaan. Kennis van zaken was daar met name bij de toen aanwezige ingenieurs van Rijkswaterstaat volop aanwezig.
Na mijn pensionering in 2004 heb ik tot 2010, naast het vertegenwoordigen van de gemeente Zijpe bij diverse overleggen met betrekking tot de kust, ook het secretariaat van de stuurgroep ”Petten aan Zee” mogen uitoefenen.
Daarbij heb ik van de ingeschakelde deskundigen en met name van de deskundigheid van de voorzitter van deze stuurgroep ”Petten aan Zee” de heer Jelke Jan de With veel kennis kunnen opdoen over de processen die onze kust beheersen.
Om het enerverend verloop van de planuitwerking en besluitvorming van de versterking van de Zwakke Schakels in de kust voor het nageslacht te bewaren, heb ik al vroegtijdig aantekeningen gemaakt en alle relevante documenten opgeslagen.
Dit verslag is bedoeld deze procesgang voor de historie vast te leggen.

 

2. Artikelnummer: 2016011320  
De 'vergeten' watersnoodramp van 1916, die Nederland veranderde
ZHB 2016-01;   auteur: Bobeldijk, A. (Anita); Volkers, T. (Theo)    (1916)
In 1916 voltrok zich een watersnoodramp die grote delen van ons land, vooral de gebieden langs de kusten van de toenmalige Zuiderzee trof. Deze bijna vergeten ramp gaf de verdere aanzet tot de uiteindelijke bouw van de Afsluitdijk en de inpoldering van grote delen van de Zuiderzee.
Op 13 en 14 januari 1916 stak een grote storm op in Nederland. Vooral delen van Noord Holland, Utrecht, Gelderland en Overijssel stroomden over. Zelfs Amsterdam werd bedreigd omdat grote gebieden ten noorden van de hoofdstad onderliepen. Bij de ramp kwamen tientallen mensen om, op het land en in de zee.

 

3. Artikelnummer: 2015032222  
Eindelijk weer een boek over Petten
ZHB 2015-03;   auteur: Redactie   
Het heeft 25 jaar geduurd, maar in oktober 2014 was het zover. Het boek, Het land achter de Hondsbossche' geschreven door William Siewertsen, zag het levenslicht.
 

4. Artikelnummer: 2008010309  
Zijpe en het water: vriend en vijand, een inleiding
ZHB 2008-01;   auteur: Loo, L.F. van (Frank)    (1250-1980)

 

5. Artikelnummer: 1998010405  
De Jacob Claessesluis, een verdwaald monument
ZHB 1998-01;   auteur: Loo, L.F. van (Frank)    (1500-1997)

 

6. Artikelnummer: 1995030910  
Een fleurige eerste steenlegging
ZHB 1995-03;   auteur: Schilstra, J.J.    (1809)
fragment uit: Wie water deert, Edam 1969
 

7. Artikelnummer: 1988050109  
De Zijpe en het water
ZHB 1988-05; uitgave extra editie;   auteur: Koster, J.G.    (1200-1988)

 

8. Artikelnummer: 1988040811  
Het Roemer Visser-Zwin
ZHB 1988-04; uitgave nr. 24;   auteur: Belonje, J.    (1563-1599)

 

 

Uitgebreid zoeken


Historische Vereniging "De Zijpe", p/a Theo Volkers, Julianastraat 102, 1756 JP 't Zand
WWW: www.dezijpe.nl
Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 15 december 2016
Informatie: info@dezijpe.nl