Historische vereniging

Historische Vereniging "De Zijpe"

Homepage HVZ De Zijper Historie Bladen (ZHB) Zoekresultaat

Zoekresultaat:    Grootgrondbezit   (in veld: Rubriek)     

Aantal gevonden publicaties : 4   (uit: 1222)


Uitgebreid zoeken
Gesorteerd op:  Artikelnummer

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Artikelnummer: 2019041922  
De 'vergeten' buitenplaatsen van de Zijpe
ZHB 2019-04;   auteur: Veer, B. van der (Bert)   
Wie aan buitenplaatsen van rijke Amsterdamse kooplieden denkt, denkt aan de Beemster en de Vechtstreek. Maar de Noord-Hollandse droogmakerij De Zijpe – gelegen boven Alkmaar- was in de zeventiende eeuw minstens zo populair onder de hoofdstedelijke regentenfamilies.
Zo begint een heel leuk artikel dat in mei 2019 verscheen in het eerste nummer van het nieuwe blad ‘Het Buiten’. Na overleg met de auteur, Bert van der Veer, besloot de redactie dit artikel met enkele aanpassingen ook op te nemen in de ZHB, uiteraard met toestemming van de uitgever van ‘Het Buiten’.

 

2. Artikelnummer: 2019031117  
Boerderij Leeuwenhorn
ZHB 2019-03;   auteur: Boots, J. (Jacob)   
Voor de definitieve bedijking van de Zijpe in 1597 lagen er in dit uitgestrekte waddengebied een aantal kwelders, die alleen bij een hoge vloed nog overstroomden. Een van deze “eilanden” was genaamd Groot Keyns. Deze was dusdanig van oppervlakte dat daer achtien coyen pleghen up te gaen weyden. De Grote Keins is nog steeds herkenbaar in het polderlandschap van de Zijpe door een afwijkende verkaveling. In sommige geschriften wordt dit voormalige eilandje “Groot Keyns of Leeuwenhorn” genoemd. De toevoeging Leeuwenhorn zou voortkomen uit de 7e eeuw toen koning Idsaert I van Friesland de bijnaam verwierf “Idsaert met het rode leeuwenhoofd”.
 

3. Artikelnummer: 2017031421  
Het verhaal achter de Hazepolder te Petten
ZHB 2017-03;   auteur: Neuteboom-Dieleman, M. (Mirjam)    (1500-1555)

Dit artikel kwam tot stand als ‘bijvangst’ van een genealogisch onderzoek te Antwerpen. De auteur, Mirjam Neuteboom-Dieleman is historica en genealoge en doet sinds lange tijd genealogisch onderzoek te Antwerpen.
Directe aanleiding voor het onderzoek naar Nicolaas Nicolai, alias Grudius en naar Servaas de Haze was de vermelding van een voorvader van de auteur, Jan Vervoort in het boek ‘Geld in het water’ van C. Dekker en R. Baetens. Deze Jan Vervoort, die brouwer was in Antwerpen, midden zestiende eeuw, maar zich op het laatst van zijn leven permanent in Kruiningen op Zuid-Beveland vestigde, was in tweede huwelijk getrouwd met Johanna de Haze, een dochter van Servaas de Haze. De schrijvers van bovengenoemd boek wisten niet dat Johanna de Haze Jan Vervoorts tweede vrouw was en suggereerden dat zij de moeder was van al zijn kinderen.
De auteur van dit artikel ging daarom in eerste instantie daar ook vanuit en deed onderzoek naar het voorgeslacht van Johanna de Haze, waarbij zij natuurlijk haar vader Servaas de Haze en zijn zwager Nicolaas Nicolai en hun bemoeienis met de bedijkingen in Noord-Holland op het spoor kwam. Pas in tweede instantie bleek dat Jan Vervoort eerder getrouwd geweest was en uit dat eerste huwelijk vier kinderen had. Toen was onderhavig artikel echter al grotendeels geschreven.
De auteur besloot het artikel niet op de plank te laten liggen, maar het ter publicatie aan te bieden aan het genealogisch tijdschrift ‘Ons Voorgeslacht’, waarin het in april 2015 verscheen.
De auteur en de redactie van ‘Ons Voorgeslacht’ hebben toestemming gegeven het artikel integraal over te nemen en nogmaals te publiceren in ‘Zijper Historie Bladen’.
Opm. van de redactie. Dit artikel is een aanvulling op het artikel van Jan Bremer in de ZHB 2004-4: Een gedicht van mr Nicolai over de inpoldering van de Zijpe.

 

4. Artikelnummer: 2006030313  
'Graaf Bentinck' of grootgrondbezitters in de Zijpe
ZHB 2006-03;   auteur: Loo, L.F. van (Frank)    (1600-2000)

 

 

Uitgebreid zoeken


Historische Vereniging "De Zijpe", p/a Theo Volkers, Julianastraat 102, 1756 JP 't Zand
WWW: www.dezijpe.nl
Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 20 december 2019
Informatie: info@dezijpe.nl