Historische vereniging

Historische Vereniging "De Zijpe"

Homepage HVZ De Zijper Historie Bladen (ZHB) Zoekresultaat

Zoekresultaat:    Zijpe   (in veld: Dorp/buurtschap)     

Aantal gevonden publicaties : 50   (uit: 1222)

Getoond wordt publicatie : 1 t/m 30


Uitgebreid zoeken
Gesorteerd op:  Artikelnummer

Zoekresultaat verdeeld over 2 pagina's, met elk (max.) 30 publicaties:

1   2       Volgende       Eind

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Artikelnummer: 2022041822  
Zijper Bram en Trien Nottelman in voormalig Nederlands Indië: 1920-1946, deel 1
ZHB 2022-04;   auteur: Struijf, M. (Margriet)    (1898-1928)
De families Rademaker en Nottelman waren honkvast in de Zijpe en nabije omgeving. Grote uitzondering zijn mijn oudtante Trien en haar man Bram, die in 1920 naar voormalig Nederlands Indië gingen en daar 25 jaar woonden. Met behulp van haar kleinkinderen Toos en Paul Advokaat, Yvon en Kees Hoeben en nicht Nel Vries-Eriks, heb ik onderstaand artikel geschreven aan de hand van herinneringen en ca. 100 bewaard gebleven brieven, vooral van Trien aan haar ouders, uit de jaren 1921-1923 en 1927-1928 (citaten hieruit zijn in italic schrift). In alle brieven viel mij op hoezeer zij bij de familieleden en de Zijpe betrokken bleven.
 

2. Artikelnummer: 2022040305  
40 jaar historische vereniging “de zijpe”
ZHB 2022-04;   auteur: Prij, J. (Jan)    (2022)
Dit jaar bestaat onze vereniging 40 jaar. Zoals door onze voorzitter in het vorige nummer is aangekondigd, willen we hieraan in de vier uitgaven van dit jaar aandacht geven. Om te benadrukken dat het een bijzonder jaar is, heb- ben de vier uitgaven van dit jaar als kleur Robijnrood uit het jubileum logo. Voor de afbeelding op de voorbladen is gekozen voor zwart-wit afbeeldingen van Piet Bosman. Deze afbeeldingen zijn met toestemming van en in overleg met de familie Bosman gekozen uit een door Plukker in 1987 uitgegeven jaarkalender. Naast gerenommeerd foto- graaf was Piet Bosman een van de oprichters van onze vereniging en secretaris tot zijn overlijden op 18 oktober 1986. Ook schreef hij veel artikelen voor ons verenigingsblad. Zijn artikelen over de zuivelindustrie in de Zijpe staan al heel lang boven aan de lijst met meest opgevraagde artikelen. Over de samenstelling van de redactie van het verenigingsblad heeft Theo Volkers in het vorige nummer geschreven. Het leek ons goed ook nog wat meer te zeggen over het blad zelf.
 

3. Artikelnummer: 2022040202  
Voorwoord
ZHB 2022-04;   auteur: Glas, P. (Piet)    (2022)
Het zal niemand ontgaan zijn dat we dit jaar feest hadden. 40 jaar alweer. In dit nummer een terug- blik op 40 jaar Zijper Historie Bladen. In het vorige nummer een terugblik op 40 jaar vereniging. Ook is er in dit nummer een korte impressie van het jubileumfeest bij De Jonge Prins. Tijdens dit jubileumfeest in november kregen wij als cadeautje een cd van de familie Geerlings met foto’s van onze excursie naar Alkmaar (AZ-stadion) en Egmond (abdij). Dat bracht mij op het idee om u, ons trouw lid, te vragen of u soms nog foto’s heeft van onze excursies, zodat we ook nog een terugblik kunnen maken over al onze excursies
 

4. Artikelnummer: 2022010514  
De familie Rolwagen in De Zijpe
ZHB 2022-01;   auteur: Alkema, F. (Feyko)   
Wie het kleine maar fraai ingerichte Zijper Museum bezoekt, en als u dat nog niet gedaan heeft moet u dat zeker gaan doen, komt in de eerste zalen behalve een grote kaart van de Zijpe ook een kruiwagen tegen. Beide, de kaart en de kruiwagen, kunnen ons over de dijkgraaf Jan Claesz Rolwagen (1563-1626) vertellen. Nu kent ongetwijfeld iedereen de naam van Leeghwater, al was het maar door de jarenlange file tijdens de vernieuwing van het brugdek van de Leeghwaterbrug in Alkmaar, de naam Rolwagen zal bij weinigen iets van herkenning oproepen.
 

5. Artikelnummer: 2019041922  
De 'vergeten' buitenplaatsen van de Zijpe
ZHB 2019-04;   auteur: Veer, B. van der (Bert)   
Wie aan buitenplaatsen van rijke Amsterdamse kooplieden denkt, denkt aan de Beemster en de Vechtstreek. Maar de Noord-Hollandse droogmakerij De Zijpe – gelegen boven Alkmaar- was in de zeventiende eeuw minstens zo populair onder de hoofdstedelijke regentenfamilies.
Zo begint een heel leuk artikel dat in mei 2019 verscheen in het eerste nummer van het nieuwe blad ‘Het Buiten’. Na overleg met de auteur, Bert van der Veer, besloot de redactie dit artikel met enkele aanpassingen ook op te nemen in de ZHB, uiteraard met toestemming van de uitgever van ‘Het Buiten’.

 

6. Artikelnummer: 2019021821  
Het Veer
ZHB 2019-02;   auteur: Numan, K. (Karel)   
Dit artikel is ook gepubliceerd in de Kakelepost van maart 2019; het is de herziene en uitgebreide versie van een artikel in de Kakelepost van oktober 2008, 23e jaargang, nummer 3.
 

7. Artikelnummer: 2018030818  
Oopjen Coppit, familie Daeij en de Zijpe
ZHB 2018-03;   auteur: Reijngoud-Posthuma, E. (Emmy)    (1611-1800)
Voorjaar 2016 kwamen twee schilderijen van Rembrandt, portretten van Marten Soolmans en Oopjen Coppit, in het nieuws. Ze werden te koop aangeboden uit de kunstverzameling van baron Gustave de Rothschild. Omdat ze erg duur waren hebben de Franse en de Nederlandse regeringen de handen ineen geslagen en ieder een portret gekocht. Er werd een omgangsregeling afgesproken: ‘ze zullen afwisselend in ons Rijksmuseum en in het Franse Louvre in Parijs tentoongesteld worden en zullen altijd samen blijven’. In oktober 2016 verdwenen ze naar het restauratieatelier van het Rijksmuseum. In maart 2018, zagen ze er weer fris en fruitig uit en waren ze te bewonderen in de tentoonstelling High Society in het Rijksmuseum, daarna enige maanden in het Louvre. In de toekomst zullen ze elke vijf tot acht jaar, heen en weer reizen. Het leven van echtpaar Oopjen Coppit en Marten Soolmans heeft zich vooral in Amsterdam afgespeeld. Maar niet veel mensen weten dat Oopjen Coppit ook in Alkmaar heeft gewoond. Ze is zelfs begraven in de St. Laurens- of Grote Kerk. Omdat Alkmaar aan het eind van haar leven haar woonplaats was, hebben de Rembrandts meer dan een eeuw in Alkmaar gehangen. Je zou zelfs kunnen bedenken dat ze in de Zijpe zijn geweest, omdat haar familie daar hofsteden bezat en haar bezittingen nog wel eens met zich mee nam.
 

8. Artikelnummer: 2018030307  
Alkmaar als 'zeehaven' in 1834
ZHB 2018-03;   auteur: Schaaf, B. van der (Bob)    (1819-1875)
Copyright Historische Vereniging Alkmaar/B. van der Schaaf. Dit artikel verscheen oorspronkelijk in Oud Alkmaar 2018
Jaargang 42 nummer 1 en kon met vriendelijke toestemming worden gepubliceerd in dit nummer van ZHB.

 

9. Artikelnummer: 2017042122  
Zomaar een vraagje...?!
ZHB 2017-04;   auteur: Stuijvenberg, C. van (Ineke)    (2017)

 

10. Artikelnummer: 2017031421  
Het verhaal achter de Hazepolder te Petten
ZHB 2017-03;   auteur: Neuteboom-Dieleman, M. (Mirjam)    (1500-1555)

Dit artikel kwam tot stand als ‘bijvangst’ van een genealogisch onderzoek te Antwerpen. De auteur, Mirjam Neuteboom-Dieleman is historica en genealoge en doet sinds lange tijd genealogisch onderzoek te Antwerpen.
Directe aanleiding voor het onderzoek naar Nicolaas Nicolai, alias Grudius en naar Servaas de Haze was de vermelding van een voorvader van de auteur, Jan Vervoort in het boek ‘Geld in het water’ van C. Dekker en R. Baetens. Deze Jan Vervoort, die brouwer was in Antwerpen, midden zestiende eeuw, maar zich op het laatst van zijn leven permanent in Kruiningen op Zuid-Beveland vestigde, was in tweede huwelijk getrouwd met Johanna de Haze, een dochter van Servaas de Haze. De schrijvers van bovengenoemd boek wisten niet dat Johanna de Haze Jan Vervoorts tweede vrouw was en suggereerden dat zij de moeder was van al zijn kinderen.
De auteur van dit artikel ging daarom in eerste instantie daar ook vanuit en deed onderzoek naar het voorgeslacht van Johanna de Haze, waarbij zij natuurlijk haar vader Servaas de Haze en zijn zwager Nicolaas Nicolai en hun bemoeienis met de bedijkingen in Noord-Holland op het spoor kwam. Pas in tweede instantie bleek dat Jan Vervoort eerder getrouwd geweest was en uit dat eerste huwelijk vier kinderen had. Toen was onderhavig artikel echter al grotendeels geschreven.
De auteur besloot het artikel niet op de plank te laten liggen, maar het ter publicatie aan te bieden aan het genealogisch tijdschrift ‘Ons Voorgeslacht’, waarin het in april 2015 verscheen.
De auteur en de redactie van ‘Ons Voorgeslacht’ hebben toestemming gegeven het artikel integraal over te nemen en nogmaals te publiceren in ‘Zijper Historie Bladen’.
Opm. van de redactie. Dit artikel is een aanvulling op het artikel van Jan Bremer in de ZHB 2004-4: Een gedicht van mr Nicolai over de inpoldering van de Zijpe.

 

11. Artikelnummer: 2016041318  
Terugblik op dit jaar 2016 waarin door de Historische Vereniging "De Zijpe" allerlei activiteiten georganiseerd zijn
ZHB 2016-04;   auteur: Ravestijn, P. (Pauline)    (2016)

 

12. Artikelnummer: 2016040304  
Burgerlijke Stand Gemeente Zijpe honderd jaar geleden
ZHB 2016-04;   auteur: Boer, J.E. de (Jan)    (1916)

 

13. Artikelnummer: 2016022324  
Op de grens van De Zijpe
ZHB 2016-02;   auteur: Dekker, G. (Gerrit)   
Karel Numan heeft uitdrukkelijk de aandacht gevraagd voor de scheve grenspaal op de Westfriese Omringdijk. De paal (het paaltje) staat even voorbij de Burghornerweg. Je moet goed opletten want je bent er zo voorbij.
 

14. Artikelnummer: 2016021923  
Het verhaal van Anna Alida Mosk-Kaptein
ZHB 2016-02;   auteur: Ravestijn, P. (Pauline)    (1916-2016)
In het kader van oral history heb ik in 2011 met mevrouw Mosk-Kapitein gesproken. Het verslag dat hiervan is gemaakt, is te lezen in het Zijper Museum. Voor de ZHB volgt hier een korte weergave. Met dank aan mevrouw Mosk.
 

15. Artikelnummer: 2016011212  
Voorjaarsvergadering
ZHB 2016-01;   auteur: Redactie   

 

16. Artikelnummer: 2015041920  
Burgerlijke stand Gemeente Zijpe honderd jaar geleden
ZHB 2015-04;   auteur: Boer, J.E. de (Jan)    (1915)

 

17. Artikelnummer: 2015032022  
Wat kwam de melkschipper tegen op weg naar de Eensgezindheid?
ZHB 2015-03;   auteur: Dekker, J. (Jan)    (ca. 1900-1964)
Tijdens een nostalgische vaartocht op 20 en 21 juni 2015 voeren Jan Dekker en Jan de Boer nog eens de route die de melkschuit vroeger volgde op weg naar De Eensgezindheid in Sint Maartensvlotbrug.
Het artikel geeft een beschrijving van de route.

 

18. Artikelnummer: 2015030309  
Bond van boerinnen en andere plattelandsvrouwen afdeling Zijpe opgericht in 1935
ZHB 2015-03;   auteur: Boots, J. (Jacob)    (1930-2015)
Op 23 januari jl. is door de afdeling Zuid Zijpe van de Vrouwen van Nu, feestelijk het 80 jarig bestaan gevierd in het restaurant van De Watersnip in Petten. Met dit artikel kijken we terug op een vereniging, die dubbel en dwars zijn bestaansrecht heeft verdiend. In de 80 jaar van haar bestaan heeft de vereniging veel bijgedragen aan ontwikkelingen op het platteland en met name de plek van de vrouw hierin. Momenteel heeft de afdeling 89 leden.
 

19. Artikelnummer: 2015022323  
Fietstocht Zijper tram
ZHB 2015-02;   auteur: Stuijvenberg, C. van (Ineke)    (2015)
Op 29 augustus 1913 werd de tramlijn en het station van Schagerbrug feestelijk geopend. Dat is dus al meer dan 100 jaar geleden, maar er zijn nog steeds veel sporen van terug te vinden in het landschap van nu.
Daarom organiseert de werkgroep van de Historische vereniging “De Zijpe” op zondag 6 september 2015 een fietstocht, die vanaf Schagerbrug tot en met Krabbendam grotendeels langs de trambaan van weleer zal gaan.
Vanaf Krabbendam rijden de fietsers langs kasteel Nuwendoorn en in het Museum van Eenigenburg wordt een korte koffie-/theepauze gehouden.
Vervolgens gaan we verder over de oude Omringdijk en fietsen we via St. Maarten en Burghorn over de Hemkewerfweg terug
naar het Zijper Museum, waar iets te drinken klaar staat, om ca. 16.00 uur.
De start is om 13.00 uur in het Zijper Museum en onderweg wordt regelmatig gestopt om oude foto’s te bekijken en te luisteren naar de nodige informatie daarbij.
Henk Katuin en Marga Mars zijn de begeleiders en er kunnen maximaal 20 personen meefietsen. De afstand is ca. 35 km.
Leden van de Historische vereniging betalen € 2.50 en niet leden € 5.- Dat is inclusief de koffie/ thee in het Zijper Museum en Museum Eenigenburg en een informatieboekje.
Alleen bij noodweer gaat de tocht niet door en wordt die een week later gepland: Zondag 13 september.
Aanmelden, of meer informatie vragen, kan bij:
Ineke van Stuijvenberg
Tel: 0224-571533

 

20. Artikelnummer: 2015022222  
Cursus voorouderonderzoek
ZHB 2015-02;   auteur: Stuijvenberg, C. van (Ineke)    (2015)
Ook dit najaar organiseert de werkgroep van de Historische Vereniging “De Zijpe” weer een cursus Voorouder Onderzoek.
Altijd al willen weten waar Uw voorouders vandaan zijn gekomen? Op zoek naar die overgrootmoeder, waar de hele familie het altijd over heeft?
Op de dinsdagavonden: 15, 22, 29 september en 13, 20 oktober 2015 van 19.30 – 21.30 uur kunt U meedoen aan de inleidende cursus Voorouder Onderzoek in het Zijper Museum. Schagerweg 97B in Schagerbrug.
Na afloop van de lessen brengen we ook nog een bezoek aan de Archieven van Alkmaar, Haarlem en tot slot gaan we in Den Haag onderzoek doen in het Centraal Bureau voor Genealogie.
Kosten: Leden van de Historische Vereniging betalen € 25.- en niet leden € 30.-
Hiervoor krijgt u naast de cursus ook al het cursusmateriaal en koffie / thee met een koekje! De cursus wordt gegeven door Arnold Romeijnders en Els Pellerin.
Aanmelden, of meer informatie vragen kan bij: Ineke van Stuijvenberg. Tel: 0224-571533

 

21. Artikelnummer: 2015020309  
Een selfmade zakenman
ZHB 2015-02;   auteur: Kooij, H. (Huib)    (1915-1983)
Op de tentoonstelling ‘Speelgoed uit de oude doos’ die tot april 2012 in het museum van Harenkarspel te bewonderen viel, stond ook een speelgoedwinkeltje. De inhoud daarvan was grotendeels zoekgeraakt, maar Miep Buter maakte ons erop attent dat het een stoffenwinkeltje voorstelde, ooit geschonken door Huib Kooij, voormalig confectionair in Schagen. Er hoort een levensverhaal bij dat Huib in 1983 zelf schreef. Aan de hand van dit verhaal wordt dit winkeltje ineens wel heel bijzonder.
Bron: "Zicht op Haringcarspel dec. 2013".

 

22. Artikelnummer: 2015011919  
Nieuwe expositie Zijper Museum: 'Zijpe in oorlogsjaren' en 'Schatjes van Zolder'
ZHB 2015-01;   auteur: Redactie   

 

23. Artikelnummer: 2015011518  
Strijd tegen tuberculose in de afgelopen eeuw
ZHB 2015-01;   auteur: Boots, J. (Jacob)    (1900-1955)
Zo’n 100 jaar geleden was tuberculose een ongeneselijke ziekte waaraan veel mensen stierven. De ziekte die ook wel de vliegende tering werd genoemd, was een bacteriële infectieziekte, die relatief gezien op het platteland veel slachtoffers eiste. Het was een bacteriële ziekte die zowel onder de veestapel als onder de mensen voor kwam. Zo rond de jaren 1900 – 1950 werd door de regering veel inspanning gedaan om de ziekte te beteugelen.
Op boerenbedrijven werden besmette dieren geruimd en boeren financieel gecompenseerd. Hier gingen enorme bedragen in om. De oorlogsperiode 1940-1945 verstoorde deze inzet maar werd na de oorlog weer ter hand genomen.
Mensen die besmet waren geraakt, werden verzorgd in diverse ziekenhuizen en sanatoriums. Frisse lucht, rust, hygiëne en goed eten waren de remedie tegen deze gevreesde ziekte. Tevens werden patiënten zoveel mogelijk geďsoleerd om zo een mogelijke besmettingshaard in te dammen. Antibiotica waren nog niet voorhanden en het toekomstbeeld van de patiënt was zeer onzeker. De diverse landelijke kruisverenigingen en kerkgenootschappen speelden een belangrijke rol in verzorging en huisvesting van de patiënten.

 

24. Artikelnummer: 2015011014  
Alle ZHB-uitgaven volledig doorzoekbaar op internet
ZHB 2015-01;   auteur: Nes, G.J.H. van (Gerard)    (2007-2014)
Alle tot heden verschenen uitgaven van de Zijper Historie Bladen (ZHB) en dat zijn er vanaf 1983 ruim 130, staan volledig doorzoekbaar op internet. Een eerste stap daartoe werd reeds in 2004 gemaakt. De Historische Vereniging “De Zijpe” (HVZ) was daarmee zelfs één van de eerste historische verenigingen die dat met haar tijdschriften deed. In 2007 volgde via de website van het Zijper Museum de ontsluiting van de volledige teksten binnen de artikelen. Sinds begin 2014 staan alle tijdschriften op de website van de HVZ zelf, waarbij meteen gebruik wordt gemaakt van het populaire ‘Zijper Collectie Beheer Systeem’ (ZCBS) dat ook voor de verschillende beeldbanken bij het Zijper Museum en bij veel andere historische instellingen in gebruik is.
Mede dankzij dit systeem bekijken elke dag ruim 30 verschillende websitebezoekers één van de ruim 1000 ZHBartikelen op internet. Recente uitgaven komen vanzelfsprekend alleen op papier beschikbaar. Om te lezen is en blijft papier nu eenmaal het meest relaxte medium.
ZHB op internet is te vinden op webadres: www.dezijpe.nl/zhb.html

 

25. Artikelnummer: 2015010707  
Wie was Gerrit van der Sluijs?
ZHB 2015-01;   auteur: Boer, J.E. de (Jan)    (1875-1984)

 

26. Artikelnummer: 2014032028  
Coöperatieve vereniging tot exploitatie van landbouwwerktuigen "Zijpe" G.A. (CWZ)
ZHB 2014-03;   auteur: Boots, J. (Jacob)    (1946-1980)

 

27. Artikelnummer: 2014031419  
Unieke kaart van de Zijpe ontdekt in het Noord-Hollands Archief
ZHB 2014-03;   auteur: Nes, G.J.H. van (Gerard)    (1597-1620)
Het Noord-Hollands Archief in Haarlem bezit een unieke en latere staat van de bekende feestelijke kaart van de Zijpe uit 1600. Deze nieuwe staat is zeer waarschijnlijk in 1620 gemaakt en lijkt op dit moment het enige fysieke exemplaar te zijn. De toestand van de kaart is echter uitermate slecht waardoor de uniekheid ervan tot op heden nooit opgemerkt en beschreven is.
Zie ook:
- www.zijpermuseum.nl/maps/1600_doetecum2/index.html
- www.zijpermuseum.nl/maps/papers/doetecum/index.html
Dit artikel is tevens gepubliceerd in het tijdschrift voor de Geschiedenis van de Kartografie 'Caert-Thresoor' 2015,1, p. 13-18. Zie: www.caert-thresoor.nl

 

28. Artikelnummer: 2014030307  
Jan van Scorel
ZHB 2014-03;   auteur: Ravestijn, P. (Pauline)    (1495-1562)
Aanleiding tot dit artikel was een expositie over Jan van Scorel in Utrecht (jan. j.l.) over de tijd dat hij in Rome was, waar hij onder de toenmalige Nederlandse paus Adrianus VI tot conservator werd benoemd van de pauselijke kunstcollecties.
 

29. Artikelnummer: 2011011617  
Een honderdjarige in ‘t Zand, anno 1911
ZHB 2011-01;   auteur: Otter, C. (Cees)    (1911)

 

30. Artikelnummer: 2010020608  
De bewoners van de kom van ‘t Zand vanaf ca. 1930; Deel 4. Korte Bosweg/Irenestraat
ZHB 2010-02;   auteur: Olieman, N. (Klaas)    (1930-1960)

 

 

Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 2 pagina's, met elk (max.) 30 publicaties:

1   2       Volgende       Eind


Historische Vereniging "De Zijpe", p/a Theo Volkers, Julianastraat 102, 1756 JP 't Zand
WWW: www.dezijpe.nl
Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 13 juli 2023
Informatie: info@dezijpe.nl