Historische vereniging

Historische Vereniging "De Zijpe"

Homepage HVZ De Zijper Historie Bladen (ZHB) Zoekresultaat

Zoekresultaat:    Petten   (in veld: Dorp/buurtschap)     

Aantal gevonden publicaties : 28   (uit: 1214)


Uitgebreid zoeken
Gesorteerd op:  Artikelnummer

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Artikelnummer: 2021041321  
Ramp na ramp na ramp - Het dorp Petten vóór en na de Sint Elisabethsvloed in 1421
ZHB 2021-04;   auteur: Zeiler, F.D. (Frits David)   
De herdenking van de Sint Elisabethsvloed nu 600 jaar geleden speelt zich hoofdzakelijk af in en rond
Dordrecht. Dit artikel is bedoeld om de plaats van Petten in deze geschiedenis nog eens afzonderlijk te belichten, als episode in een lange reeks van catastrofen die het dorp hebben getroffen. En die bijna altijd te maken
hebben met de zee.

 

2. Artikelnummer: 2021031219  
Petten 1914-1918
ZHB 2021-03;   auteur: Kuijper-Tuinhout, A. (Anke)    (1914-1918)
De redactie ontving onderstaand artikel van Anke Kuijper-Tuinhout. Het is in 1968 geschreven door haar grootvader, de Amsterdammer Gerrit Melchers, die tijdens de mobilisatie van 1914-1918 als milicien bij de marine was opgeroepen. Hij werd gelegerd in Petten waar hij de dijk moest bewaken en werd ingekwartierd bij de familie Kolkman. Piet Glas heeft de namen gecorrigeerd en voorzien van geboorte- en overlijdensjaar. De namen waren nogal verbasterd, waarschijnlijk had Melchers problemen met het plaatselijke dialect. Ook heeft Piet enkele illustraties en voetnoten toegevoegd.
 

3. Artikelnummer: 2021021216  
Het levensverhaal van Annie Struijf-Rademaker
ZHB 2021-02;   auteur: Struijf, M. (Margriet)    (1928-2016)
Dit is het verhaal van mijn moeder Anna Rademaker. Het is een samenvatting van het uitgebreide levensverhaal dat zij in 2011 aan Ineke van Stuijvenberg heeft verteld en die dat heeft opgetekend. Ik zal het dan ook in de “ikvorm” vertellen. Het eerste deel van haar leven is vanuit historisch oogpunt het meest interessant en een spiegel van het dagelijks leven op een boerderij destijds.
Mijn moeder was een echt “mensenmens”, ze was ongelooflijk gastvrij en sociaal en alles kon altijd bij haar. Ze wordt in de Zijpe door velen herinnerd om haar hartelijkheid en sociale instelling, een waardevol mens. Ze overleed op 18 mei 2016, op bijna 88-jarige leeftijd. De drie kinderen Rademaker

 

4. Artikelnummer: 2020030922  
Teunis Brouwer, een vergeten redder
ZHB 2020-03;   auteur: Stapel, H. (Henk)    (1850-1927)
‘Wakkre jongens, Hollands trots’ zo begint het lied ‘De Reddingboot’ van Jan Pieter Heije. Heije was arts en hoofdbestuurslid van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen. In de periode 1840-1870 schreef hij vele kinderliederen als ‘Zie de maan schijnt door de bomen’, ‘Zeven kikkertjes in een boerensloot’ en ‘Piet Hein’. Het doel was door samenzang op school de jeugd aan te zetten tot goed en vaderlandslievend gedrag. Zijn liederen verschenen in de liedbundel ‘Kun je nog zingen, zing dan mee.’ De liedbundel was populair tot in de jaren 1970. Het lied ‘De Reddingboot’ ging over redders, de mannen aan de kust die zich met gevaar voor eigen leven inzetten om hun medemens van de verdrinkingsdood te redden. Schoorl was vroeger een agrarische gemeente waarvan de inwoners, gescheiden door de duinen, met de rug naar de zee leefden. Het verraste me dan ook toen ik bij mijn historische onderzoek naar het reddingwezen ontdekte dat in de uiterste punt van Schoorl, in Camperduin, ook een redder woonde. Teunis Brouwer was zijn naam. Over hem was bijna niets bekend. Wie was die man? Ik ging me in hem verdiepen en langzamerhand ontrafelde zijn leven zich. Hij was geboren en getogen in Petten en verhuisde op middelbare leeftijd naar een huisje in de duinen van Camp, vlakbij de zeereep. Het bleek dat behalve heldendaden, ook armoede en persoonlijke tegenslagen zijn leven tekenden. Het toont de keerzijde van een held. Zijn bestaan was hard, minder romantisch of ideaal dan de schoolkinderen bij het zingen van ‘De Reddingboot’ zich zullen hebben voorgesteld.
 

5. Artikelnummer: 2020030808  
75 jaar bevrijding: Bij voorplaat: gemeentehuisje van Maarten Oortwijn
ZHB 2020-03;   auteur: Glas, P. (Piet)    (1945)
 

6. Artikelnummer: 2020030306  
75 jaar bevrijding: Verdreven van huis en haard
ZHB 2020-03;   auteur: Boots, J. (Jacob)    (1945)
Over de ontruiming en evacuatie van de bewoners uit Petten in de Tweede Wereldoorlog is al veel geschreven. Een tragedie die in onze huidige maatschappij nauwelijks meer is voor te stellen. Een zwarte bladzijde in de Zijper geschiedenis. En dan toch weer de vraag van hoe hebben de toenmalige bewoners met hun kinderen dit beleefd. Deze ingrijpende gebeurtenis die hun leven totaal op zijn kop zette. Eén van de mensen die dit aan den lijve heeft ondervonden is Iet Schuijt-Kutterink. Iet is al meer dan 60 getrouwd met Jaap Schuijt en ze wonen sinds jaar en dag aan de Grote Sloot in hun geriefelijke woonboerderij genaamd “’t Are Huis”. Na jaren gewoond en geboerd te hebben op de naastliggende boerderij genaamd “de Gedachtenis” hebben ze stuivertje gewisseld met hun zoon Bernard. Net zoals vader Jaap met zijn vader Gerrit gewisseld had zo’n slordige 60 jaar terug. De beide boerderijen liggen schuin tegenover de aan de andere zijde van de Grote Sloot gelegen boerderij “Regt door Zee”.
Deze boerderij is verder in dit verhaal een belangrijke en veilige haven voor onze jonge evacuee Iet Schuijt-Kutterink en haar zusje, samen met hun vader Bernard Kutterink en moeder Grietje Kutterink, geboren Bellis.

 

7. Artikelnummer: 2020020808  
Bij voorplaat Interieur kerk van Maarten Oortwijn
ZHB 2020-02;   auteur: Glas, P. (Piet)    (1945)
Dit keer een somber interieur van de kerk van Petten.
Op de website van het Zijper Museum is een foto te vinden van het interieur, dat zoals wel bekend sinds de afbraak in de oorlog niet meer te zien is. Ook de foto geeft een sombere, wat bedrukte indruk geheel tegen de aard van de Pettemers in. Sinds de opkomst van het socialisme was Petten een rood dorp en zeker niet kerkelijk. Het is niet bekend of Maarten Oortwijn een kerkbezoeker was, maar het is zeker dat hij zich bemoeide met de bewoners van Petten. De Kustwacht was ondergebracht in het dorpscafé Het Wapen van Petten. Daar ontmoette hij veel trouwe bezoekers, maar ook in het dorp kon hij het niet nalaten de dorpelingen vast te leggen in zijn schetsboek.

 

8. Artikelnummer: 2020011016  
Amsterdammers in Petten
ZHB 2020-01;   auteur: Glas, P. (Piet)    (1830-2019)
Begin jaren ’60 van de vorige eeuw kon je de ‘echte’ Pettemers nog goed scheiden van de nieuw gekomen RCNers, die voornamelijk in de Eriksstraat woonden. Een eigenaardig fenomeen was dat je af en toe tussen de ‘echte’ Pettemers een Amsterdams accent hoorde. Tante Naatje Schaap bijvoorbeeld, die een soort conciërge was op de lagere school en Ome Nelis Engelbracht, als bestuurslid van de voetbalclub konden je in onvervalst Amsterdams toespreken. Maar ook bij schoenmaker Tolen en wat later bij de patattent van Moritz was een accent waar te nemen.
Ze hadden iets met elkaar gemeen, want af en toe zag je ze allemaal bij elkaar zitten. Sigaren roken, advocaatje drinken, luide muziek, kortom gezellig. En ze konden ook nog eens geweldig dansen.
Wat was dat toch allemaal? Waar kwam dat vandaan?

 

9. Artikelnummer: 2020010309  
75 Jaar bevrijding
ZHB 2020-01;   auteur: Ploeg, J. van der (Jaap); Wit, A. de (Adri); Volkers, T. (Theo); Glas, P. (Piet)    (1945)
Omdat het dit jaar 75 jaar geleden is dat Nederland bevrijd is vonden het bestuur en de redactie het een goed idee om hieraan in de 4 uitgaven van dit jaar steeds wat aandacht te besteden. Er is voor gekozen om dit te doen met interviews van mensen die de bevrijding daadwerkelijk meegemaakt hebben.
De omslagen van de uitgaves dit jaar zullen in oranje worden uitgevoerd en de voorplaten zijn van de hand van Maarten Oortwijn die deze tijdens de mobilisatie 1939 begin 1940 in Petten heeft getekend.
Met bijdragen van:
  1. De Stolpen (Jaap van der Ploeg)
  2. 't Zand (Adri de Wit; Theo Volkers)
  3. Maarten Oortwijn (1912 – 1996) (Piet Glas)
 

10. Artikelnummer: 2017022424  
Herinneringen aan de vakantiekolonie in Petten
ZHB 2017-02;   auteur: Buckert, W. (Wijnand)    (1947-1948)
 

11. Artikelnummer: 2017021323  
Verenigingen in de oorlog
ZHB 2017-02;   auteur: Glas, P. (Piet)    (1940-1945)
De meesten van ons hebben de oorlog niet, of niet bewust, meegemaakt. Dat wil zeggen dat het niet eenvoudig is om vast te stellen wat je zou doen in zo’n situatie. Leg je je er bij neer dat jouw land bezet is of ga je de strijd aan door je ondergronds te verzetten?
Breng je het welzijn van je gezin in gevaar of probeer je te overleven?
Wat doe je als individu, maar ook wat doe je als beroepsgroep en wat doe je als vereniging?
Dit artikel gaat over dat laatste. Wat doe je als vereniging? Zet je de hakken in het zand of probeer je er het beste van te maken. We beschrijven hoe het de Pettemer Sportvereniging en de Stichting Pettener Jeugdherberg verging.
Om aan te geven dat we nu eenmaal niet allemaal helden zijn eerst even over een bijzondere beroepsgroep, de kunstenaars.

 

12. Artikelnummer: 2016030328  
De slag om zand voor de Hondsbossche en Pettemer Zeewering
ZHB 2016-03;   auteur: Adema, K.J. (Karel)   
Hierbij wordt verslag gedaan van de planvoorbereidingen en de besluitvorming van de versterking van de Zwakke Schakels in de Noordzeekust van Noord-Holland.
Beschreven wordt het maken van plannen en de besluitvorming daarover van de noodzakelijke versterking van de Zwakke Schakels in de kust van Noord-Holland, te weten de Hondsbossche en Pettemer Zeewering en de smalle duinenrij bij Callantsoog begin 21ste eeuw.
Aan de definitieve besluitvorming over de wijze waarop de kust moet worden versterkt is een lange weg van onderzoek en overleg met vele betrokken instanties voorafgegaan.
Dat traject van onderzoek en besluitvorming wordt hierbij beschreven.
Om deze uitwerking in een goed perspectief te kunnen plaatsen is voorafgaand in het kort de voorgeschiedenis van de ontwikkeling van de kust weergegeven.
Ik heb vanaf 1992 als vertegenwoordiger van de kustgemeenten Zijpe en Den Helder in het provinciaal overleg kust kennis over kust aangelegenheden opgedaan. Kennis van zaken was daar met name bij de toen aanwezige ingenieurs van Rijkswaterstaat volop aanwezig.
Na mijn pensionering in 2004 heb ik tot 2010, naast het vertegenwoordigen van de gemeente Zijpe bij diverse overleggen met betrekking tot de kust, ook het secretariaat van de stuurgroep ”Petten aan Zee” mogen uitoefenen.
Daarbij heb ik van de ingeschakelde deskundigen en met name van de deskundigheid van de voorzitter van deze stuurgroep ”Petten aan Zee” de heer Jelke Jan de With veel kennis kunnen opdoen over de processen die onze kust beheersen.
Om het enerverend verloop van de planuitwerking en besluitvorming van de versterking van de Zwakke Schakels in de kust voor het nageslacht te bewaren, heb ik al vroegtijdig aantekeningen gemaakt en alle relevante documenten opgeslagen.
Dit verslag is bedoeld deze procesgang voor de historie vast te leggen.

 

13. Artikelnummer: 2015032323  
Herinneringen aan de vakantiekolonie in Petten
ZHB 2015-03;   auteur: Buckert, W. (Wijnand)    (ca. 1947)
 

14. Artikelnummer: 2015032222  
Eindelijk weer een boek over Petten
ZHB 2015-03;   auteur: Redactie   
Het heeft 25 jaar geduurd, maar in oktober 2014 was het zover. Het boek, Het land achter de Hondsbossche' geschreven door William Siewertsen, zag het levenslicht.
 

15. Artikelnummer: 2015021521  
Wilder Nell II, een moordpartij bij Petten
ZHB 2015-02;   auteur: Glas, P. (Piet)    (1942)
Op 29 november 1943 vertrokken 360 B-17 bommenwerpers vanuit Kimbolton in Engeland om de haven van Bremen te bombarderen. Het waren Amerikaanse bommenwerpers uit de 379th Bombardment Group (Heavy), Squadron 525 van de 8th American Air Forces die aan hun missie 44 begonnen. Tussen 14.29 en 14.50 uur lukten het 154 B-17’s hun bommen af te werpen. Dat betekende dat 208 toestellen faalden. Oorzaken waren bewolking, technische storingen en “blinde” bombardementen. Na de missie werden 131 bemanningsleden vermist.
13 van de 360 B-17’s werden neergeschoten, 3 onherstelbaar vernield en 43 beschadigd.
Eén van de neergeschoten vliegtuigen was de Wilder Nell II, deze werd boven Petten neergeschoten en stortte in zee. Negen bemanningsleden kwamen om en één werd krijgsgevangen gemaakt.
In Petten is een monument opgericht voor Tsjechische vliegers die met hun dinghy bij Petten op de dijk strandden.
Dit verhaal moet duidelijk maken dat het monument uitgebreid zou moeten worden voor de bemanning van de Wilder Nell II.

 

16. Artikelnummer: 2014020817  
De noodwoningen in Petten
ZHB 2014-02;   auteur: Glas, P. (Piet)    (1945-1967)
In de Tweede Wereldoorlog kwam het bevel van de Duitse bezetter dat Petten afgebroken moest worden. Op 11 augustus kregen de Pettemers en de mensen in Hazepolder het bericht dat voor 21 augustus hun huizen ontruimd moesten worden. 365 mensen moesten vertrekken. Alleen het huisje op het kerkhof mocht blijven staan. Petten lag precies in het schootsveld van het kanon dat op de bunker van het Korfwater stond.
Op 22 mei 1947 werd de eerste steen gelegd voor de Wederopbouw van Petten. Voordat het zo ver was, was er al heel wat gebeurd. De bewoners van Petten, die overal ondergebracht waren in kippenboeten, schuren of bij vrienden of familie, moesten zo snel mogelijk terug naar Petten. Daar waren noodwoningen voor nodig.
Het spreekt vanzelf dat het niet eenvoudig was om aan noodwoningen te komen. In het hele land was er behoefte aan. Denk aan de Wieringermeer, Den Helder, Rotterdam en het hele kustgebied. Toch werden er heel wat noodwoningen gebouwd, de meesten stonden aan de Zijperdijk – Noorderhazedwarsdijk en aan de Spreeuwendijk.

 

17. Artikelnummer: 2014012123  
Een lichtschip gestrand op de Hondsbossche zeewering
ZHB 2014-01;   auteur: Bremer, J.T. (Jan)    (1991)
 

18. Artikelnummer: 2008011517  
Met de trekschuit van Petten naar Alkmaar
ZHB 2008-01;   auteur: Siewertsen, W.    (1229-1848)
 

19. Artikelnummer: 2008011414  
Pettemer slachtoffer watersnoodramp 1953
ZHB 2008-01;   auteur: Klant, P.T. (Piet); Loo, L.F. van (Frank)    (1953)
 

20. Artikelnummer: 2007022021  
Uit de speelwagen (1950): Een monument voor Petten
ZHB 2007-02;   auteur: Kruizinga, J (Jaap)    (1421-1953)
 

21. Artikelnummer: 2006040307  
Historie Westerduinweg 1 Petten
ZHB 2006-04;   auteur: Reeder, R (Ronald)    (1852-2006)
 

22. Artikelnummer: 2006021617  
De zee neemt en de zee geeft
ZHB 2006-02;   auteur: Klant, P.T. (Piet)    (1914-1945)
 

23. Artikelnummer: 2006020305  
De Brandweer van Petten in 1904/1905
ZHB 2006-02;   auteur: Schager, P. (Piet)    (1904-1905)
 

24. Artikelnummer: 2005041214  
Toen gebeurden er nog wonderen
ZHB 2005-04;   auteur: Siewertsen, W.    (1421-1568)
 

25. Artikelnummer: 2005032122  
Radiozendmasten tussen de Pettermerweg en Hargen
ZHB 2005-03;   auteur: Bouwes, W. (Wim)    (1941-1946)
 

26. Artikelnummer: 2005031112  
Verdwenen stoffelijke resten Amerikaanse boordschutter
ZHB 2005-03;   auteur: Klant, P.T. (Piet)    (1944-1946)
 

27. Artikelnummer: 2005010910  
Geschutsbunker te Petten
ZHB 2005-01;   auteur: Klant, P.T. (Piet)    (1940-1945)
 

28. Artikelnummer: 2000031014  
Petten en de Pettemers 1734
ZHB 2000-03;   auteur: Belonje, J.; Siewertsen, W.    (1734)
 

 

Uitgebreid zoeken


Historische Vereniging "De Zijpe", p/a Theo Volkers, Julianastraat 102, 1756 JP 't Zand
WWW: www.dezijpe.nl
Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 24 december 2021
Informatie: info@dezijpe.nl