De Zijper Historie Bladen (ZHB)
 → 
 →  [Artikelnummer 2016030328]
 

 
 

 
 

 

Uitgebreid zoeken

Artikelnummer : 2016030328
 
Titel : De slag om zand voor de Hondsbossche en Pettemer Zeewering
Auteur(s) : Adema, K.J. (Karel)
Periode artikel :
Bijzonderheden : Hierbij wordt verslag gedaan van de planvoorbereidingen en de besluitvorming van de versterking van de Zwakke Schakels in de Noordzeekust van Noord-Holland.
Beschreven wordt het maken van plannen en de besluitvorming daarover van de noodzakelijke versterking van de Zwakke Schakels in de kust van Noord-Holland, te weten de Hondsbossche en Pettemer Zeewering en de smalle duinenrij bij Callantsoog begin 21ste eeuw.
Aan de definitieve besluitvorming over de wijze waarop de kust moet worden versterkt is een lange weg van onderzoek en overleg met vele betrokken instanties voorafgegaan.
Dat traject van onderzoek en besluitvorming wordt hierbij beschreven.
Om deze uitwerking in een goed perspectief te kunnen plaatsen is voorafgaand in het kort de voorgeschiedenis van de ontwikkeling van de kust weergegeven.
Ik heb vanaf 1992 als vertegenwoordiger van de kustgemeenten Zijpe en Den Helder in het provinciaal overleg kust kennis over kust aangelegenheden opgedaan. Kennis van zaken was daar met name bij de toen aanwezige ingenieurs van Rijkswaterstaat volop aanwezig.
Na mijn pensionering in 2004 heb ik tot 2010, naast het vertegenwoordigen van de gemeente Zijpe bij diverse overleggen met betrekking tot de kust, ook het secretariaat van de stuurgroep ”Petten aan Zee” mogen uitoefenen.
Daarbij heb ik van de ingeschakelde deskundigen en met name van de deskundigheid van de voorzitter van deze stuurgroep ”Petten aan Zee” de heer Jelke Jan de With veel kennis kunnen opdoen over de processen die onze kust beheersen.
Om het enerverend verloop van de planuitwerking en besluitvorming van de versterking van de Zwakke Schakels in de kust voor het nageslacht te bewaren, heb ik al vroegtijdig aantekeningen gemaakt en alle relevante documenten opgeslagen.
Dit verslag is bedoeld deze procesgang voor de historie vast te leggen.
 
Medium : Tijdschrift
Uitgever : Historische Vereniging "De Zijpe"
Uitgave : ZHB 2016-03
Pagina : 3-28
Soort Artikel : Algemeen
Rubriek : Waterstaat
Dorp/buurtschap : Petten
 
 

Vorige object   Volgende object

Wilt u reageren op bovenstaand publicatie?
Wij vernemen dat zeer graag van u via het  

Uitgebreid zoeken
 


Historische Vereniging "De Zijpe", p/a Theo Volkers, Julianastraat 102, 1756 JP 't Zand
WWW: www.dezijpe.nl
Record aangepast: 15 december 2016
Informatie: info@dezijpe.nl