Publicaties

Minimaal vier keer per jaar verschijnt het tijdschrift de Zijper Historie Bladen Fraai uitgevoerd (rijk geïllustreerd), met informatieve artikelen van goede auteurs over tal van (cultuur-)historische onderwerpen, betreffende de Zijpe en Petten, c.q. de Kop van Noord-Holland. De Zijper Historie Bladen zijn volledig doorzoekbaar.

Wilt u meer weten over de geschiedenis van De Zijpe of Petten, kijkt u dan hier. U wordt daarmee doorverwezen naar de pagina’s van het Zijper Museum, waarmee onze vereniging nauw verbonden is.