Jaarverslag 2015 Werkgroep

Jaarverslag 2015 van de werkgroep Historisch Onderzoek

 Leden van de werkgroep in 2015 waren: Henk Katuin, Hester Manneveld, Gert en Marjan Marees, Marga Mars, Els Pellerin, Arnold Romeijnders, Leo Schager, Ineke van Stuijvenberg, Nettie Wezelman en Ide Wolzak. Hester Manneveld is uit de werkgroep gegaan en Marga Mars, Marjan en Gert Marees, alsmede Ide Wolzak zijn de werkgroep komen versterken. Nettie Wezelman zal in het vervolg de notulen van de werkgroepvergadering verzorgen en Ineke hoeft dat dan niet meer te doen en blijft coördinator.

In het afgelopen jaar heeft de werkgroep zich bezig gehouden met de onderstaande zaken: 

Henk, Marga en Ineke hebben een fietstocht langs de ‘oude trambaan’ door de Zijpe uitgestippeld en verzorgd. Er was veel belangstelling voor en de tocht zal in 2016 worden herhaald.

Het jaarlijkse uitstapje  van de werkgroep ging naar het verzetsmuseum in Amsterdam, i.v.m. de 70 jarige herdenking van het einde van W.O. 2.

De Cursus Voorouder Onderzoek van Kees Otter is door Arnold, Els en Ineke helemaal herzien en bijgewerkt en in het najaar is er weer een cursus gegeven.

In het Archief van Alkmaar was een kleine tentoonstelling ingericht over 600 jaar stadsrechten van Schagen. Nettie, Marga, Pauline Ravestijn en Ineke zijn daar naar toe geweest.

De lezing van de najaarsvergadering van onze vereniging ging over het Joodse werkkamp in ’t Zand. Nettie, Ide en Ineke hebben deze lezing voorbereid, samen met Dirk Smit, die de lezing heeft gehouden.

Er werd een bezoek gebracht aan het Archief van het Joods Historisch Museum in Amsterdam en veel hulp kwam van oud bewoners en bezoekers van het kamp, alsmede familieleden van betreffende bewoners. Bovendien kwam er nog deskundige hulp van René Taselaar, die zelf veel had gepubliceerd over dit onderwerp in het tijdschrift ‘Terugblik’ 40 – 45.

Ide en Ineke zijn namens de werkgroep en de vereniging aanwezig geweest bij het plaatsen van ‘struikelstenen’ ter herinnering aan weggevoerde Joden in Alkmaar. Dit vanwege omgekomen familieleden van een inwoner van Zijpe!

Marga, Henk, Arnold en Ineke hebben achter een kraampje gestaan in het Wildrijk en er hebben zich toen spontaan 2 nieuwe leden aangemeld!

De werkgroep heeft zich bezig gehouden met het voorbereiden van een cursus ‘Oud Schrift’ en gaat hier mee door in 2016.

Ineke heeft het levensverhaal geschreven van Elly Glas-Weij uit Petten. Als het Zijper Museum weer open gaat, ligt het verhaal daar om te kunnen worden ingezien/gelezen.

Schagerbrug januari 2016

Ineke van Stuijvenberg