Financieel Jaarverslag 2016

Financieel Overzicht 2016

Inkomsten

  begroot 2016 werkelijk 2016 begroot 2017
Contributies €       8.400,00 €     8.562,50 €       8.600,00
Subsidies 345,00 345,00 0,00
Rente 100,00 181,97 75,00
Donaties 200,00 1286,50 200,00
Boekverkoop 245,00 569,00 245,00
Diversen (excursie / advertenties) 400,16 1000,00
Totaal €       9.290,00 €       11.345,13 €       10.120,00

 

Uitgaven

begroot 2016 werkelijk 2016 begroot 2017
Vergaderkosten €           860,00 €           637,94 €           820,00
Secretariaatskosten 150,00            74,00 150,00
Div. kosten, rel. geschenken 150,00              12,89 150,00
Representatie, advertentiekosten 150,00 249,15 250,00
Contributies andere verenigingen 50,00                47,50 50,00
Zijper Historie Bladen 7.500,00         7.821,88 8.250,00
Afgevoerde leden 20,00            80,00 60,00
Werkgroepen 50,00                42,50 50,00
Excursie 0,00 0,00 0,00
Reserveringen
Kosten clubsoftware 180,00 182,71 180,00
Afschrijvingskosten 0,00 0,00 0,00
Bankkosten 180,00 133,86 160,00
Totaal €         9.290,00 €     9.282,43 €         10.120,00

Balans per 1-1-2017

Debet Credit
Inventaris

48,00

 
Afschrijving inv. & inr. 22,95  
Bibliotheek 96,50  
Eigen vermogen  

13.900,82

Reserveringen   7.330,00
Kas 42,40  
Rabobank 176,61  
Doelspaarrekening RABO 20.731,67  
Debiteuren 120,00  
Crediteuren   220,78
Te betalen bedragen 36,50  
Vooruit ontvangen bedragen   20,00
Voorraad boeken 196,97  
Totaal €        21.471,60 €     21.471,60