Financieel Jaarverslag 2015

Financieel Overzicht 2015

Inkomsten

  begroot 2015 werkelijk 2015 begroot 2016
Contributies €       8.400,00 €     8.440,00 €       8.400,00
Subsidies 690,00 690,00 345,00
Rente 200,00 237,27 100,00
Donaties 200,00 200,00 200,00
Boekverkoop 300,00 233,55 245,00
Diversen (excursie)   28,42  
Totaal €       9.790,00 €       9.829,24 €       9.290,00

 

Uitgaven

  begroot 2015 werkelijk 2015 begroot 2016
Vergaderkosten €           740,00 €           960,23 €           860,00
Secretariaatskosten 150,00            152,50 150,00
Div. kosten, rel. geschenken 300,00              264,68 150,00
Representatie, advertentiekosten 200,00 2,00 150,00
Contributies andere verenigingen 50,00                47,50 50,00
Zijper Historie Bladen 7.900,00         7.364,63   7.500,00
Afgevoerde leden 40,00              0,00 20,00
Werkgroepen 50,00                42,40 50,00
Excursie 0,00 0,00 0,00
Reserveringen      
Kosten clubsoftware     180,00 179,08 180,00
Afschrijvingskosten 0,00 0,00 0,00
Bankkosten 180,00 189,79 180,00
Totaal                                                     €       9.790,00 €     9.202,81 €       9.290,00

Balans per 1-1-2016

  Debet Credit
Inventaris €               1,00  
Afschrijving inv. & inr. 117,99  
Bibliotheek 96,50  
Eigen vermogen   €     11.956,11
Reserveringen   7.330,00
Kas 2,25  
Rabobank 46,60  
Renterekening RABO 18.929,84  
Debiteuren 20,00  
Crediteuren   264,14
Te betalen bedragen 69,00  
Vooruit ontvangen bedragen    
Voorraad boeken 267,07  
Totaal €        19.550,25 €     19.550,25