Fam. A. Hoenderdos, eigenaar Werkgroep Zijper Boerderijen

 1. De Mosselwiel; De boerderij de Mosselwiel vormde tot ..... één geheel met de in dat jaar door een broer van de huidige bewoner gebouwde nieuwe boerderij (huis en Ligboxenstal) op het er recht tegenovergelegen land aan de overkant van de Bosweg. Ook het "Hoekstuk" is nu eigendom van dit nieuwe bedrijf.; Korte Bosweg 55
 2. De Jonge Dag; ; Grotesloot 87, voorheen A103
 3. Hoeve Marie; ; Korte Belkmerweg 12
 4. 't Hoekje/Klein Torenvliet; ; Korte Belkmerweg 22
 5. Tutor; ; Grotesloot 431
 6. Marihoeve; ; Grotesloot 386
 7. Stamhoeve; ; Korte Belkmerweg 27
 8. Arendshof; Dakbedekking woonhuis beschoten met hout en met pannen gedekt.
  Bedrijfs gedeelte riet met pannen gedekt.
  Stolp met aangebouwd voorhuis.
  De oorspronkelijke grootte van het bedrijf was 4.01.40 ha.
  In 1939 is er 2.33.20 ha bijgekomen; Bosweg 44
 9. Nieuw Steiduin; ; Anna Paulownaweg 2
 10. Ons Genoegen; Boerderij is gesloopt.; Korte Bosweg 32
 11. Anna Maria Hoeve; ; Korte Bosweg 45
 12. Mina's Hoeve; Vroeger stond er achter de boerderij een stoomhoutzaagmolen. hier werd hout verwerkt, o.a. afkomstig van oude schepen.; Kanaalkade 64
 13. Ons Boeresië; ; Bosweg 18
 14. Huize Beatrix; De naam staat er niet meer op. Na een verbouwing is het naambord niet meer herplaatst.; Korte Bosweg 34
 15. Rust en Ruimte; ; Korte Bosweg 40 (dit wordt nr. 56)
 16. Hoeve Stolpwijk; ; Belkmerweg 140
 17. Brigitta's Hoeve; De vader van G. de Wit kwam oorspronkelijk van de 'Mosselwiel' in 't Zand. Ze verhuisden naar 'Hoeve Onverwacht', eerder 'De Schilder' aan de Belkmerweg in de Stolpen. De vader en de moeder van G. de Wit overleden vroeg, waarna de kinderen op verschillende plaatsen werden grootgebracht. In 1859 werd het land gekocht van de gebr. Hout en Jacob Berger. In 1877 werd dan de boerderij gebouwd en Brigitta's Hoeve gedoopt. G. de Wit, bijgenaamd "De Heereboer", zat op de boerderij tot ca. 1912. Daarna kwam zijn zoon J. de Wit erop, deze bleef erop tot 1961 en toen kwam diens zoon J. de Wit erop, welke nu nog de boerderij bewoont. De boerderij bezat oorspronkelijk twee ronde schoorstenen, maar deze zijn na de oorlog vervangen door één vierkante. In augustus 1987 ontstondt er een hooibroei, waardoor de boerderij bijna verbrandde, met veel moeite is hij behouden gebleven, al was er wel heel veel, vooral waterschade.; Irenestraat 21
 18. Geen naam bekend; ; Rijksweg 66
 19. De Sniddelaar; De naam Sniddelaar komt uit de Saksische taalen het betekende Snijder-Maaier.; Korte Bosweg 41
 20. Geen naam bekend; ; Groteweg 18
 21. Geen naam; Zie ook artikel in de Zijper Historie Bladen 1994-1 (p.20-21); Oude Rijksweg 100
 22. Anna Hoeve; ; Grotesloot 269
 23. Lieve Land; Tijdens de verbouwing door de huidige eigenaar W. Albers vond deze een aantal plankjes met namen etc. en op één ervan stond het volgende gedicht:
  Dit huis dat zonder brandewijn
  gebouwd is, laat dit zijn
  Dat de metselaar en timmerman
  Het zonder drank ook stellen kan
  Geschreven door C. Schotvanger timmerman te Castricum 1918.; Korte Bosweg 42
 24. Vredehof; ; Grotesloot 143, eerder C113, 127 en 143
 25. Geen naam; ; Grotesloot 107, voorheen A93
 26. Geen naam; ; Ruigeweg 5, voorheen B12
 27. Geen naam
 28. Geen naam; ; Grotesloot 99
 29. Eben Haezer; Er staat nu geen naam meer op deze boerderij.; Grotesloot 161, voorheen C134
 30. Hoeve Mijn Lust; Is in het bezit geweest van Ds. J. de Bruin hij gaf de naam Mijn Lust aan de boerderij.
  zie tekst boerderij Harrikidee.; Ruigeweg 21,voorheen B1
 31. Geen naam; ; Westfriesedijk 17
 32. De Mikker; ; Westfriesedijk 19
 33. Woelwijk; ; Ruigeweg 13, voorheen B5
 34. 't Wuivende Riet; Voordeur in Jugendstiel; Grotesloot 133, A82
 35. Nimmer Dor; ; Grotesloot 117, voorheen A89
 36. De Keizershoeve; Tekst gevelsteen:
  Toen ik door 't onweer het oude huis
  zag veranderen in puin en asch.
  Verrees later dit nieuw gebouw
  uit de assurantiekas,
  die hare hulp in zulk geval,
  daarvoor had toegezegd
  en heeft Dirk Bakker Jzn.
  de eerste steen gelegd.
  1 sept. 1899
  Hierna is de boerderij nog tweemaal verbrand binnen ca. 10 jaar door onweer en hooibroei.
  De gevelsten is iedere keer weer in de nieuw gebouwde boerderij gezet.; Grotesloot 121, A88
 37. Allardushoeve; ; Grotesloot 39, voorheen A123
 38. Geen naam; ; Grotesloot 59, voorheen A120
 39. Geen naam; ; Grotesloot 65
 40. Geen naam; ; Grotesloot 1, voorheen A132
 41. Zuijderhof; Verdere gegens in boek van P. Dekker.
  'Oude Boerderijen en buitenverblijven langs de Zijper Grotesloot', deel 2a.
  Verbrand op 4 augustus 1968 door hooibroei.
  2012: Het zuidelijke gedeelte van het land is verkocht aan C. Klaver en het noordelijke gedeelte van het land inclusief de woning is verkocht aan C.Ruijter. Het huis is nog niet bewoond. (mei 2012); Grotesloot 29, voorheen A125
 42. Ooijenbargh; ; Grotesloot 137, A81
 43. Geen naam; ; Burgerweg 8, voorheen B44
 44. "19 Welgelegen 32"; ; Burgerweg 7, voorheen B 35
 45. Burgerhof; De koeien van dit bedrijf staan ingeschreven met de eerste naam Burger.; Grotesloot 43, voorheen A122
 46. Geen naam; ; Grotesloot 113, voorheen A90 en A 123a
 47. Kroonenburg; Zie ook artikel in Zijper Historie Bladen 1995-3 (p.18-19); Grotesloot 91, voorheen A101
 48. Natuurgenot; gebouwd als kaas fabriekje door de fam Bos.; Grotesloot 111, voorheen A91
 49. Hoeve "Steenen Poort"; Provinciaal monument
  In 1753 wordt Steenen Poort nog omschreven als: "Een Heerenhuizinge, boerenwooninge, boomgaarden en 2 huurhuissies, het Groenland genaamd"
  Op de hoek met de Groote Sloot gelegen grote stolp van net voor 1930 met maar liefst drie vierkanten. Ontworpen en gebouwd door timmerman-aannemer D. de Leeuw Wz. [zie PM 07Smb], in opdracht van veehouder Adr. Appel. Met ruim voorerf en beeldbepalend gesitueerd in de dorpskern van Sint Maartensbrug. Is al geruime tijd onbewoond en dient als opslag voor de dorpsaannemer Veuger.; St. Maartensweg 85
 50. De Surinaamse Vriend; Provinciaal monument.

  In 1898 gebouwde stolp ter vervanging van een verbrande voorganger. Opdrachtgever was een pastoor te Reeuwijk bij Gouda. De ten zuidoosten gelegen wagenschuur deed vroeger tevens dienst als varkensstal. Tegen de linker zijgevel is een buitenplee gebouwd. Uitwendig is deze stolp nog grotendeels origineel, inwendig is het woongedeelte gemoderniseerd, maar het stalgedeelte, met fraaie zomerstal, bleef daarentegen gaaf bewaard.
  De naam ‘De Surinaamse Vriend’ verwijst naar de naam van een schip van eigenaar De Vries van een voorganger van deze stolp. Hij was koopvaardijkapitein en voer vooral op West-Indië/Suriname.

  Deze fraaie stolp heeft een ronde schoorsteen op de voorgevel en een lijst langs de zelfde gevel, alsmedeeen fraaie voordeur met gietijzeren levensboom in het bovenlicht.; Grotesloot 400
 51. 't Huijs Vroeghop; Rijksmonument

  Stolpboerderij ‘Vroegop’ uit 1670, monumentaal gelegen bij de Zijpersluis. Door pannen gedekt, de voorgevel heeft in het midden een hoge trapgevel met twee vensters boven elkaar en drie ovale nissen. In de top een guirlande. Al in 1600 kwam hier ‘Het Huys te Vroech op’ (houten boerderij) gereed, met een aangebouwd stenen voorhuis voor de eigenaar, de Amsterdamse koopman en reder P.H. (van) Bijlevelt, die zich vanwege zijn belangen in de Zijpe in 1596 in Alkmaar had gevestigd. In 1670 herbouw in steen met ‘Heerschapsvertrekken’ binnen de stolp. De hoge blauwe stoep met twee treden voor de voordeur is een zogeheten vloedstoep. Van 1923 tot 1986 was ‘Vroegop’ veeboerderij van leden van de familie Dapper. Vrij recent is er niet altijd even zorgvuldig met deze senior omgesprongen. Gevelsteen in voorgevel niet meer te lezen.

  Voor voordeur hoge blauwe stoep met 2 treden (vloedstoep) haard met originele tegeltjes.
  Twee bedsteedeuren in de slaapkamer wordt nu als kast gebruikt.
  Originele balken in de kamer en slaapkamer.
  Twee zijden riet voor en achter geglazuurde pannen.; Grotesloot 25, voorheen A126
 52. Onze Plaats; Provinciaal monument

  Nog grotendeels authentieke stolp. Het ruime erf wordt van de openbare weg afgescheiden door een sloot waarin een betonnen dam met twee dito dampalen (bekroond met een eveneens betonnen obelisk) uit vermoedelijk de periode 1900-1925. Het interieur is nog vrijwel in de oorspronkelijke staat.; Grotesloot 220
 53. Ceres Hoeve; Gemeente monument

  Kop-rompboerderij ‘Cereshoeve’, gebouwd in 1947/48 ter vervanging van een afgebrande stolpboerderij. Architect A. Ham, aannemer P. Obdam, alletwee uit Heiloo. Na 1850 deed de kop-rompboerderij zijn intrede in de Zijpe naast de traditionele stolp. Dit is een laat voorbeeld van het kop-romptype, nog grotendeels in originele staat; een vroeg voorbeeld is Grotesloot 404 uit 1874. De witmarmeren ingemetselde eerste steen heeft de volgende tekst: “DECEMBER 1947 DE EERSTE STEEN GELEGD DOOR NICOLAAS CORNELIS BRUIN Pz. OUD 18 JAAR”.; Grotesloot 410
 54. "Uit den Haak"; Rijksmonument

  Inleiding

  STOLPBOERDERIJ van het Noordhollandse type, behorend bij het weeshuiscomplex "Huize van Strijen". De stolpboerderij, genaamd "Uit den Haak", is gelegen aan de oostzijde van de Grotesloot. Ten zuiden van de boerderij ligt het weeshuis, ten noorden ligt de voormalige arbeiderswoning. De boerderij werd gebouwd in 1898-1899, nadat een vorig gebouw op die plaats door brand was verwoest.


  Omschrijving

  Op rechthoekig grondplan gebouwde stolpboerderij onder rietgedekt schilddak met getoogde spiegel aan de voorzijde en pannenrand rondom. De pangedekte delen bevatten platte Friese pannen. In de top van de getoogde spiegel wordt het dak doorsneden door een ronde bakstenen schoorsteen op vierkanten basis. De gevels zijn opgetrokken in baksteen boven een uitgemetselde plint. Op diverse plaatsen in het muurwerk zijn staafankers zichtbaar.

  De inwendige draagconstructie bestaat uit een dubbel vierkant. Aan de westzijde van het vierkant bevindt zich de woning, aan de zuid- en oostzijde respectievelijk de lange en de korte regel, aan de noordzijde bevindt zich de dars.

  De voorgevel (W) heeft een breedte van zes vensterassen en is opgetrokken boven een uitgemetselde, gepleisterde plint. Vijf vensterassen bevatten een getoogd houten T-venster met schuifraam, luiken en houten lekdorpel. De tweede as van rechts bevat een rechthoekige houten deur met een getoogd bovenlicht. Elke vensteras wordt bekroond door een gestucte strek met decoratieve gekroonde guirlandes. De gevel wordt afgesloten door een geprofileerde houten gootlijst.

  De rechterzijgevel (Z) bevat nog vier oorspronkelijke hooggeplaatste houten stalvensters met tweeruits-klapramen en houten lekdorpels.

  De achtergevel (O) bevat een rechthoekige houten deur met bovenlicht (bij de zomerstal) en nog één hooggeplaatst rechthoekig houten stalvenster met tweeruits-klapraam. Geheel rechts bevindt zich iets terugliggend de opgeklampte dubbele darsdeur.

  De linkerzijgevel (N) bevat nog drie oorspronkelijke hooggeplaatste rechthoekige houten darsramen met houten lekdorpel.


  Waardering

  De in streek-eigen bouwtrant uitgevoerde stolpboerderij "Uit den Haak" is van algemeen belang uit cultuur- en architectuurhistorisch oogpunt als historisch-functioneel onderdeel van het weeshuiscomplex "Huize van Strijen". Daarnaast is het object van belang als gaaf bewaard gebleven voorbeeld van landelijke bouwkunst uit de periode rond 1900 met rijke gevelbehandeling.

  ; Grotesloot 254
 55. " 't Wildrijk"; Provinciaal monument

  Op de hoek met de Zeeweg en bijna tegenover de Vlotbrug over het Noordhollands Kanaal ligt deze boerderij uit vermoedelijk 1884. Hij is nog grotendeels in originele staat en fraai gelegen op het kruispunt.
  Land is in de verhuur.
  Boerderij en land zijn vroeger eigendom geweest van Graaf Bentinck, kort na de oorlog geconfisceerd door de staat en in 1956 verkocht aan Het Hooge Huis in Alkmaar.; Rijksweg 40, voorheen D83
 56. "De Dageraad"; Provinciaal monument

  Ter vervanging van een verbrande voorganger (1884) verrees deze stolpboerderij met dubbel vierkant hier in 1885. Behalve de nieuwe vensters nog grotendeels authentiek. Opvallende ligging op de kruising met de Burgerweg. Ook hier is de voorgevel op het zuiden gericht, om het woongedeelte van licht en zon te laten profiteren. De naam van deze stolp – ‘De Dageraad’ – verwijst naar de benaming van een kaasfabriekje dat aan de overkant gestaan heeft.

  ; Ruigeweg 1, hoek Burgerweg
 57. "Patrimonium" (Vaderlijk Erfgoed); Rijksmonument

  Inleiding

  In streek-eigen trant gebouwde STOLPBOERDERIJ van het Noordhollandse type, gelegen aan de westzijde van de Grotesloot, en genaamd Patrimonium. De boerderij is ten opzichte van de sloot ietwat teruggelegen. De boerderij werd gebouwd in 1883-1884.


  Omschrijving

  Op rechthoekig grondplan gebouwde stolpboerderij onder rietgedekt schilddak met getoogde spiegel aan de voorzijde en pannenrand rondom. De pangedekte delen bevatten zwarte Hollandse pannen en platte Friese pannen. De noklijn van het dak staat loodrecht op de Grotesloot. In de top van de spiegel wordt het dak doorsneden door een ronde bakstenen schoorsteen op vierkante basis.

  De inwendige houten draagconstructie bestaat uit een enkel vierkant met overstek aan de voor- en achterzijde. De woning bevindt zich aan de voorzijde (O), de lange en korte regel respectievelijk aan de rechter- (N) en achterzijde (W). Aan de linkerzijde (Z) bevindt zich de dars. De gevels zijn opgetrokken in rode baksteen boven een uitgemetselde plint die aangestreken is met cement. Op verschillende plaatsen in het muurwerk zijn sierankers zichtbaar.

  De symmetrisch opgezette voorgevel (O) heeft een breedte van drie traveeën, elk met twee vensterassen. De nadruk ligt op de middelste travee die een middenrisaliet over twee bouwlagen vormt. Tenzij anders vermeld bevatten de vensterassen in de voorgevel een houten schuifvenster met getoogd bovenlicht, gestucte wenkbrauwen en kuif. De vensters hebben houten lekdorpels. Het middenrisaliet heeft twee vensterassen op de begane grond en twee op de verdieping. Tussen de eerste en tweede bouwlaag is een gevelplaat aangebracht met de naam van de boerderij "PATRIMONIUM". In de top van het middenrisaliet bevindt zich een klein rozetvenster. Het middenrisaliet wordt afgesloten door een topgevel onder ingestoken zadeldak en heeft rijk gesneden windveren, topgevelvulling, gootlijsten en makelaars op hoeken en nok. De traveeën aan weerszijden van het middenrisaliet worden afgesloten door een geprofileerde houten gootlijst. De linkertravee bevat twee vensters. De rechtertravee bevat een venster en de voordeur.

  De rechterzijgevel (N) bevat vier hooggeplaatse stalen stalvensters.

  De achtergevel (W) bevat een houten deur met bovenlicht en drie hooggeplaatste stalen stalvensters. Geheel rechts bevindt zich terugliggend de dubbele opgeklampte darsdeur.

  De linkerzijgevel (Z) bevat twee hooggeplaatste getoogde houten darsramen met houten lekdorpels, één rechthoekige houten deur met getoogd bovenlicht en twee (niet beschermde) nieuwe vensters.


  Waardering

  De in streek-eigen bouwtrant uitgevoerde stolpboerderij Patrimonium is van algemeen belang uit cultuur- en architectuurhistorisch oogpunt als gaaf bewaard gebleven voorbeeld van rijke Noordhollandse boerderijbouw uit het vierde kwart van de 19de eeuw.; Grotesloot 125, voorheen A86.
 58. Hoeve Bouwlust; Rijksmonument

  Inleiding

  In streek-eigen bouwtrant uitgeboerde STOLPBOERDERIJ van het Noordhollandse type, gelegen aan de zuidoostzijde van de Korte Belkmerweg en genaamd Hoeve Bouwlust. De boerderij is teruggelegen ten opzichte van de weg en bereikbaar via een lange oprijlaan. Het erf wordt omgeven door een windsingel. In kern is de boerderij waarschijnlijk ouder dan 1850. Het huidige aanzien van de boerderij wordt bepaald door een 19de-eeuwse voorgevel en in de 19de eeuw opnieuw opgetrokken muurwerk van de overige gevels.


  Omschrijving

  Op rechthoekig grondplan gebouwde stolpboerderij onder rietgedekt schilddak met pannenrand rondom. De pangedekte delen bevatten zwarte en rode Hollandse pannen. De noklijn van het dak staat loodrecht op de Korte Belkmerweg. In de top van het voordakschild wordt het dak doorsneden door een vierkante bakstenen schoorsteen.

  De inwendige houten draagconstructie bestaat uit een dubbel vierkant. De woning bevindt zich aan de voorzijde (NW), de lange en korte regel respectievelijk aan de rechter- (ZW) en achterzijde (ZO). Aan de linkerzijde (NO) bevindt zich de dars. De gevels zijn opgetrokken in rode baksteen, aan de linkerzijgevel en achtergevel boven een uitgemetselde plint. Op verschillende plaatsen in het muurwerk van achter- en zijgevels zijn staafankers zichtbaar.

  De symmetrisch opgezette voorgevel (NW) heeft een breedte van drie traveeën. Elke travee heeft een breedte van twee vensterassen en wordt geflankeerd door lisenen. De nadruk ligt op de middelste travee die een middenrisaliet over twee bouwlagen vormt. Tenzij anders vermeld bevatten de vensterassen in de voorgevel een houten T-venster met getoogd bovenlicht en houten lekdorpel. Het middenrisaliet heeft twee vensterassen op de begane grond en twee op eerste verdieping. In de top bevindt zich een klein rond venster. Het middenrisaliet wordt afgesloten door een topgevel onder ingestoken zadeldak en een dakoverstek met eenvoudig geprofileerde windveren en makelaars op de hoeken en nok. De traveeën aan weerszijden van het middenrisaliet worden afgesloten door een hoofdgestel met geprofileerde houten gootlijst. Op het fries is de naam van de boerderij "HOEVE BOUWLUST" geschilderd. De linkertravee bevat twee vensters. De rechter travee bevat een venster en de voordeur, bestaande uit een paneeldeur met ijzeren sierrooster en getoogd bovenlicht.

  ; Korte Belkmerweg 8
 59. Hoop en Vlijt; Rondom nog gele steentjes.; Grotesloot 413
 60. Zeenimf; Uit 1915 daterend woonhuis in art-nouveaustijl uit 1915, met erachter een schuur uit 1947. De woning is ontworpen en gebouwd door aannemer Jb Kooy te Wieringerwaard voor G. Smit te Alkmaar. In oktober 1914 was de “kapitale boerenbehuizing van den heer G. Smit te Alkmaar en bewoond door den heer C. Smit Gz in vlammen opgegaan”. Zoonlief kreeg een nieuw spul dus. De achter het nieuwe huis in 1915 gebouwde schuur is vlak na de oorlog vervangen door een ontwerp van architectenbureau Dekker en Koster uit Schagen. Vooral het witgepleisterde woonhuis met zijn ronde traptoren is een opvallende verschijning temidden van de strakke stolpen langs de Groote Sloot.; Grotesloot 130, voorheen A69
 61. Geen naam; Woonhuis met stolpschuur en theekoepel.
  Beide panden zijn ontworpen en gebouwd door de plaatselijke aannemer Willem de Leeuw in opdracht van Jan kooij. De grote Stolpschuur met dubbel vierkant kwam op de plaats van de oude stolp. Jan Kooijs schoonzoon Pieter Jongerling vervaardigde de houten theekoepel in de voortuin. Het dak is met blauwe pannen gedekt.; Korte Bosweg 44
 62. Het Zijps Begin; Gemeente monument

  In 1910 liet eigenaar A. Blaauw, een Alkmaarse rentenier, het bedrijfsgedeelte herbouwen door aannemer A. Eriks Az uit Burgerbrug. Met een voor die tijd moderne, Zuid-Hollandse stal.
  ; Grotesloot 4, voorheen A 2
 63. 't Plaatsje; ; Kanaalkade 1
 64. "Starre Kroon"; Provinciaal monument

  Recentelijk compleet opnieuw opgetrokken stolpboerderij ‘De Starre Kroon’. De voorganger, uit 1797, was te zeer vervallen geraakt. Zoals te zien op de gevelsteen was die voorganger gebouwd in opdracht van Klaas Maet (bakker, later veehouder, die leefde van 1748-1820). Opvallend is de inrit halverwege de zijgevel aan de Burgerweg, waarbij de benodigde hoogte is verkregen door de dubbele darsdeur in een trapgeveltje op te nemen. De stolp ligt prominent in de dorpskern van Burgerbrug.

  Voor meer gegevens zie boek "Oude Boerderijen en Buitenverblijven langs de Zijper Grotesloot" van P. Dekker.; Grotesloot 73, voorheen A114
 65. Geen Naam; ; Rijksweg 30
 66. Geen naam; ; Belkmerweg 37
 67. Geen Naam; ; Belkmerweg 52
 68. Geen Naam; ; Belkmerweg 63
 69. Trio; 9 October 1963 is deze boerderij afgebrand, na getroffen te zijn door de bliksem.; Belkmerweg 30
 70. Klein Amerika; In 1921 kocht Dirk Slot land van de eigenaar van Hoeve "Nooit Gedacht" de fa. Stoel, Belkmerweg 119 en bouwde daarop twee huisjes met een kleine stal en plaats voor hooiopslag.; Belkmerweg 121 - 123
 71. 't Hoekje; Naast de boerderij liep het tramlijntje van Alkmaar naar Schagen, bij de aanleg van dit spoor in 1911 is de oudere boerderij gesloopt en de huidige naast het spoor nieuw gebouwd. In 1935 wanneer de spoorlijn opgeheven is wordt de strook grond (kadastraal nr. D 1979) naast de boerderij, waar het spoor dus liep, verkocht aan Adriaan Schoorl voor Fl. 125,-.; Ruigeweg 74, voorheen D 24
 72. Geen naam; Is gesloopt.; Anna Paulownaweg 6
 73. Geen naam; ; Belkmerweg 2, voorheen B 83
 74. Geen naam; Oud huisnummer: B84a
  Eigenaar: Fam. Kuijper; Belkmerweg 7
 75. Spiegelkamer; Eigenaar: Fam. Boekel; Belkmerweg 8, voorheen B86
 76. Veelust; Oud huisnummer: B87
  Eigenaar: Fam. P. de Boer; Belkmerweg 9
 77. Polderzicht; Eigenaar: Fam. Slijkerman; Belkmerweg 10, voorheen B88
 78. ´t Huis met de Twee Gezichten; Rijksmonument

  Aardig aan een brug gelegen, met riet gedekte stolp met woonhuis en achterhuis, beide houten top. De grootste top met snijwerk langs de bebording.; Belkmerweg 16, voorheen B91
 79. Zorg en Hoop; In 1911 is boerderij herbouwd voor Fl. 3000,- door de Leeuw, timmerman, boerderij stond eerst meer in de hoek.
  Eerste steen komt uit de plaats waar nu het grote raam is. Gevonden in de buurt van de mesthoop.

  Beurtschipper Schotvanger woonde in wat nu heet het huis met de twee gezichten , hij had een aanlegplaats en zwaaiplaats in de Egalementsloot voor toendertijd voor/naast boerderij.
  Dit is nog te zien aan de sloot voor het huis.; Belkmerweg 20, voorheen B 99
 80. 't Hoekje; ; Belkmerweg 21, voorheen B98
 81. Geen naam; ; Belkmerweg 22, voorheen B 102
 82. Geen naam; Oud huisnummer: B104
  Eigenaar: Fam. Bijvoet; Belkmerweg 24
 83. Welgelegen; De boerderij heeft een ronde schoorsteen.; Belkmerweg 25, voorheen B101
 84. Sipana; ; Belkmerweg 27, voorheen B103
 85. Vrije Noll; Deze boerderij had aanvankelijk een vierkant, bestaande uit ronde balken van een scheepssloperij en er is later een tweede vierkant bijgebouwd van niewere vierkante balken.; Belkmerweg 31, voorheen B 108
 86. Marianna Hoeve; Oud huisnummer: B113
  Eigenaar: Fam. Veldhuizen; Belkmerweg 32
 87. 't Veldhuis; Zie ook artikel in Zijper Historie Bladen 1994-4 (p.19-23); Belkmerweg 51
 88. Hazenoord; Deze boerderij stond midden in het land tussen de Belkmerweg en Westerduinweg. Ingang van het landpad is tussen de percelen 55 en 59 in de Belkmerweg.
  Deze boerderij is door de bliksem verbrand op zaterdag 30 augustus 1955.
  In 1956 weer opnieuw opgebouwd.; Belkmerweg 57
 89. De Hofstee; ; Belkmerweg 64
 90. Kneinsberg; ; Belkmerweg 65
 91. Swaenendael; ; Belkmerweg 67
 92. Arbeiderswoning; Dit bedrijf was eerst onderdeel van de "Grote Vos".
  In de tijd dat de "Grote Vos" eigendom was van Dirk Brommer Jacobsz. en Neeltje Boontjes Gerritsdr., is er in 1894 een huis gebouwd in de Belkmerweg op kadasternr. G 254.; Belkmerweg 75
 93. De Kleine Vos; Zie voor ook Zijper Historiche bladen 1996-4 Pag. 17-22.; Belkmerweg 87
 94. Nelly's Hoeve; Veel land in dit gebied heeft behoord aan graaf Bentinck, evenals b.v. het "Wildrijk" behoorde de "Nelly's Hoeve" tot zijn bezit.
  Na de oorlog is alles door de staat geconfisceerd en in 1956 gekocht door R.C. Kos.; Belkmerweg 105
 95. Cornelia Hoeve; Op 1 november 1889 om 10 uur tijdens een hevige onweersbui is de boerderij door de bliksem getroffen en stond binnen weinige ogenblikken in lichter laaie.
  In november 1972 bij een zware storm ging een heel zijdak riet verloren.
  In 1988, bijna 100 jaar oud, viel de boerderij bijna weer ten prooi aan de vlammen door vonken van een brandende bollenschuur. Met veel water en moeite, alsmede inzetten van rrn hoogwerker kon erger voorkomen worden.; Belkmerweg 109
 96. De Grote Plas; ; Belkmerweg 111
 97. Mon Desir; ; Belkmerweg 113
 98. Bien Content; ; Belkmerweg 116
 99. Hoeve Nooit Gedacht; Zie ook Zijper Historie bladen 1989-04 (p.22-23); Belkmerweg 119
 100. Geen naam; ; Belkmerweg 135
 101. Geen naam; ; Belkmerweg 139
 102. 't Winkeltje; Rijksmonument

  Inleiding

  Vrijstaande voormalige KEUTERBOERDERIJ, gelegen aan de westzijde van de Grote Sloot. Het ambachtelijk-traditioneel gebouwde pand is in kern vermoedelijk ouder dan 1850. Het huidige aanzien wordt bepaald door een gevelindeling die in de tweede helft van de 19de eeuw is ontstaan door het aanbrengen van nieuwe vensters en deuren. Het pand is tegenwoordig (1995) in gebruik als winkel.


  Omschrijving

  Op rechthoekig grondplan gebouwde voormalige keuterboerderij, bestaande uit één bouwlaag onder een zadeldak, gedekt met rode Hollandse pannen. De noklijn van het dak staat loodrecht op de Grotesloot. Aan de noordzijde is over de hele lengte van het pand een aankapping aangebracht.

  Het pand is opgetrokken in rode baksteen, aan drie zijden voorzien van een pleisterlaag met snijvoegen. Op verschillende plaatsen in het muurwerk zijn staafankers en sierankers zichtbaar. Tenzij anders vermeld bevatten de vensterassen een houten vierruits-schuifvenster met tweeruits-bovenlicht en houten lekdorpel.

  De voorgevel (O), de oostelijke kopgevel, heeft twee vensterassen met een schuifvenster. Geheel rechts van de voorgevel bevindt zich onder het aangekapt gedeelte een klein houten vierruits-venster. In de topgevel bevindt zich een rechthoekig houten draaivenster. De voorgevel wordt afgesloten door een dakoverstek met rijk gesneden windveren en makelaars op de hoeken en nok.

  De linkerzijgevel (Z) heeft vier oorspronkelijke vensterassen, waarvan er twee een zesruits-schuifvenster bevatten. De andere twee assen bevatten een houten paneeldeur met bovenlicht. De meest oostelijk gelegen deur bevat een ijzeren levensboom in het bovenlicht.

  De achtergevel (W) wordt op de begane grond door een (niet beschermde) aanbouw aan het oog onttrokken. De topgevel is voorzien van verticaal beschot en bevat een kleine opgeklampte deur. De topgevel wordt afgesloten door windveren en een nokmakelaar.

  De rechterzijgevel (N) is de lage wand onder het aangekapt gedeelte. Deze gevel is ongepleisterd en is blind. De gevel wordt afgesloten door een houten bakgoot op consoles.

  Het interieur is nog gedeeltelijk intact en bevat onder andere in het achterhuis twee bedsteden in het aangekapt gedeelte.


  Waardering

  Het ambachtelijk-traditioneel uitgeboerde, eenvoudige pand is van algemeen belang uit cultuur- en architectuurhistorisch oogpunt als merendeels gaaf bewaard gebleven voorbeeld van een keuterboerderij op het Noordhollandse platteland uit de tweede helft van de 19de eeuw.
  ; Grotesloot 209
 103. Zorg en Vlijt; ; Belkmerweg 145
 104. Geen naam; ; Belkmerweg 148
 105. Geen naam; Eigenaar: Fam. Tuin; Bosweg 8
 106. Catharinahoeve; Eigenaar: Fam. Joh. Mak; Bosweg 12
 107. Margriet's Hoeve; ; Bosweg 14
 108. Geen naam; Eigenaar: Fam. Hoogeboom; Bosweg 15
 109. Geen naam; Eigenaar: Fam. Slijkerman; Bosweg 16
 110. Aafjes Hoeve; Gemeente Monument

  Stolpboerderij van het afgeleide Noord-Hollandse type in het Koegras uit 1931/32, gebouwd in opdracht van P. Visser naar ontwerp van timmerman-aannemer C. de Leeuw uit ’t Zand; aannemer was P. Weij. In hoofdvorm gaaf bewaard, maar de achtergevel is omstreeks 1980 op de darsdeur na geheel vernieuwd en de stalvensters in de linkerzijgevel zijn vervangen door draairamen.; Scheidingsvliet 11
 111. Kweeklust; Eigenaar: Fam. vd Berg; Bosweg 19
 112. Geen naam; Eigenaar: Fam. van Klink.; Bosweg 25
 113. Geen naam; Eigenaar: Gebr. H. Swan; Bosweg 26
 114. Geen naam; Eigenaar H. Swan Jz.; Bosweg 28
 115. Geen naam; Eigenaar: Fam. vd Salm; Bosweg 34
 116. Geen naam; Eigenaar: Fam. Veenstra en Zn; Bosweg 42
 117. Geen naam; ; Belkmerweg 147
 118. Jagerslust; In 1762 heet het een "Buitenplaats genaamd Jagerslust, met zij herenhuijzinge, plantagie en een boerenwoning, met ruim 25 morgen land, alsmede de watermolen en molenaarshuisje, sttande op het genoemde land, gelegen aan de Bosweg op het Zand, t.o. de herberg 't Wapen van Alkmaar
 119. Nabij Ananas; ; Ruigeweg 97
 120. Geen naam; ; Burgerweg 60, voorheen A37
 121. Geen naam; Eigenaar:; De Akker 12
 122. Geen naam; ; De Akker 28
 123. Geen naam; Eigenaar:; Friesebuurt 4
 124. Geen Naam; Gevelsteen aanwezig; Korte Ruigeweg 19
 125. Geen naam; Oud huisnummer: A1
  Eigenaar: L.J. Boers; Grotesloot 2
 126. Geen Naam; Dubbele Stolp; Korte Ruigeweg 28
 127. Zijpersluis; Oud huisnummer: A3
  Eigenaar: P. Blauwboer Vries; Grotesloot 6
 128. Geen naam; Gevelsteen aanwezig; Grotesloot 8, voorheen A 4
 129. De Horizon; Oud huisnummer: A7; Grotesloot 14, voorheen A7
 130. Geen naam; Provinciaal monument

  Stolpboerderij uit 1867 met schuur (vermoedelijk zeker 100 jaar oud) en een onvolledige stolp van na 1850 (die oorspronkelijk in de Langedijk stond en in 1892 door Jacob Bos Cz, de toenmalige eigenaar, hier weer opgebouwd is). De schuur was indertijd kaaskamer, in de tijd (tot 1880/1900) dat de boerin met een meid op de boerderij kaas maakte – de periode vòòr de kaasfabriekjes dus. Vervolgens was het de varkensstal en later overwinterde het jongvee erin. Grotendeels gaaf bewaard gebleven complex, fraai gelegen langs de Groote Sloot.; Grotesloot 20, voorheen A9
 131. Geen Naam; ; Korte Ruigeweg 32
 132. Restaurant " Spoorzicht"; ; Korte Ruigeweg 73
 133. 't Veerhuis; ; Sportlaan 2
 134. 't Roode Hart; Herbouw na verbranden oude stolp op 21-2-1953, nu Kop Romp Boersderij.; Grotesloot 146
 135. Kweeklust; Oude stolp verbrand in 1981.; Grotesloot 138
 136. Welgelegen; Herbouwd na brand; Grotesloot 108
 137. Catherina Hoeve; Stolp met voorhuis; Grotesloot 78, voorheen A52
 138. Geen Naam; ; Grotesloot 473
 139. Geen naam; Stolpboerderij is gesloopt in 1972, nu staan er twee twee woonhuizen met twee schuren.; Ruigeweg 28, voorheen D7
 140. Groote Keijns; ; Grotesloot 430
 141. Geen naam; ; Grotesloot 357
 142. Wittenstein; ; Grotesloot 411
 143. Camping Fleur; ; Grotesloot 483a
 144. Geen naam; ; Grotesloot 310
 145. Burgerhoudt; Zie voor nadere gegevens "Oude boerderijen en buitenverblijven aan de Grotesloot" van Piet Dekker, blz. 97-108.
  2 gevelstenen aanwezig.
  In 1675 is Dirck Dirckz. Beth pachter met 5 kleijne kinderen ende een meijt. Hij molk 11 koeien "op gehuijrt lant" en had nog 3 en een halve morgen "zaadland" in gebruijk.
  ; Grotesloot 118, voorheen A66
 146. Taronga; Stolpboerderij is gesloopt in 1972, nu staan er twee twee woonhuizen met twee schuren.
  ; Ruigeweg 28a, voorheen D7
 147. Elizabeth Hoeve; Verdwenen boerderij gelegen iets ten noorden van afslag Burghornerweg.; Westfriesedijk C54
 148. Geen naam; ; Grotesloot 128, voorheen A 68
 149. Geen naam; Boerderij is in 1967 gesloopt, daarna is de huidig woning er terug gebouwd.; Grotesloot 76, voorheen A 51
 150. Villa Bankroet; Vroeger stond hier een stolp.
  ; Grotesloot 56
 151. 't Oude Slot; ; Grotesloot 136, voorheen A72
 152. Geen naam; Gesloopt in 1992, nu staat er een woonhuis.; Grotesloot 26
 153. Geen naam; ; Grotesloot 141
 154. Geen naam; ; Grotesloot 142, voorheen A75
 155. Geen naam; Verbrand 27-1-1948, veel later is er een woning gebouwd.; Pettemerweg 13
 156. Geen naam; ; Grotesloot 150
 157. Hoeve Nooit Gedagt; Foto gemaakt door M.J. Kunnen vanuit een paal van het electrisch net. Het zijn de beurtvaart bootjes van de fam. Kossen die bij de fam Schuijt melk in laden voor dit schoolreisje van de kinderen van de OLS St. Maartensbrug.
  Tijdstip ca. 1943.
  ; Grotesloot 151, voorheen C139
 158. Twistvliet; Zie voor verdere informatie "Oude Boerderijen en buitenverblijven" van Piet Dekker, blz. 141 en volgende.; Grotesloot 154
 159. Regt door Zee; ; Grotesloot 157
 160. De Gedachtenis; Gevelsteen in boerderij; Grotesloot 158
 161. Regt door Zee; Oud huisnummer: C136; Grotesloot 159
 162. 't Are Huis; ; Grotesloot 160
 163. Geen naam; Gesloopt in 1978 voor aanleg paralelweg en fietspad.; Paralelweg 5
 164. Boot en Stein; ; Grotesloot 164
 165. Labor Improbis; ; Grotesloot 168
 166. Nooit Gedacht; Eigenaar: Fam. Borst; Grotesloot 169, voorheen C 130
 167. Harrekidee; Benaming; Ds Johannes Willem de Bruin kwam in 1785 in het bezit van dit stolpje naast de pastorie en noemde het "Kerklust". Later verwierf hij uit het bezit van zijn schoonvader, Rens Jongerling de boerderij aan de Ruigeweg 29 en noemde deze boerderij "Mijnlust"
  Bron; Boek P. Dekker, deel 2a, pag. 685; Grotesloot 171, voorheen C129
 168. Randfontein; ; Grotesloot 178
 169. Geen naam; Eigenaar: Fam. Veuger; Grotesloot 219
 170. Geen naam; Stolp is gesloopt in 1969, daarna is er een woning gebouwd.; Molenweg 4
 171. Geen naam; Gevelsteen aanwezig; Grotesloot 232
 172. De Starre Kroon; ; Grotesloot 235a
 173. Hoeve Brandtwijk; ; Grotesloot 237
 174. Geen naam; ; Grotesloot 244
 175. Druif en Boom; Voor verdere gegevens zie "Oude Boerderijen en Buitenverblijven langs de Grotesloot" van Piet Dekker , blz. 793 ev.; Grotesloot 247
 176. Geen naam; ; Grotesloot 248
 177. Voorheen De Wolf of Kleine Wolf; Boerderij is gesloopt en niet herbouwd, is nu een woonhuis.
  Zie verder "Oude Boerderijen en buitenverblijven" van Piet Dekker, Blz. 888 ev.; Grotesloot 281a
 178. D' Ouwe Plaats; ; Grotesloot 258
 179. De Bocht; ; Grotesloot 259
 180. De Verzorging; ; Pettemerweg 4
 181. Welgelegen; ; Grotesloot 271
 182. Bouwlust; Huis en stal maart 2012 gesloopt.
  Plan een stal en een nieuwe woning te bouwen.
  ; Grotesloot 274
 183. Geen naam; ; Grotesloot 275
 184. Pauwegeest; ; Grotesloot 276
 185. Molenwerf; Met kapberg; Grotesloot 316
 186. Dorpzicht; Provinciaal monument

  Stolpboerderij ‘Dorpzicht’, vermoedelijk uit 1873 en nog grotendeels in originele staat, maar de laatste jaren wat verloederd. Met zijn forse hoofdvorm vanwege het dubbele vierkant neemt hij een opvallende plaats in temidden van de lagere omringende dorpsbebouwing.
  Zie voor verdere gegevens "Oude Boerderijen en buitenverblijven" van Piet Dekker, blz. 925 e.v.; Grotesloot 359
 187. Geen naam; Voor meer gegevens zie Zijper Historie Bladen, 1996 blz. 16-18.; Grotesloot 362
 188. Nimmerdor; Gevelsteen aanwezig.
  Zie ook Zijper historie Bladen 2000-01 (p. 24); Grotesloot 387
 189. Boerenslag; In 1973 is de Stolp gesloopt.; Westerduinweg, hoek Zeeweg
 190. Jeltjes Hoeve; ; Grotesloot 401
 191. Veelust; ; Grotesloot 404
 192. Blauwe Kamer; ; Belkmerweg 115
 193. Leeuwenhorn; Zeskantige gevelsteen, voordeur met koeienkop en paardenkop.; Grotesloot 418
 194. Stolp 400 jaar Zijpe; Gebouwd ter gelegenheid van het 400 jarig bestaan van de Zijpe en Hazepolder.
  Bedoeling van dit kunstwerk: de constuctie van een stolp boerderij te laten zien en tevens een verbinding tussen de oost- en west-zijde van de Grote sloot.
  Ontwerp is van Joke Zaal.
 195. Geluck Alles; Naast bedrijfsstolp is een woning geplaatst.; Grotesloot 433
 196. Geen naam; Keinsmerbrug, links het vroegere stolpje met daarin het zuivelfabriekje De Raaf, rechts de boerderij met nu het loonbedrijf Wester.; Grotesloot 438-450
 197. De Hoop; Zie voor uitgebreide informatie boerderijboeken van Piet Dekker Blz. 260-270.; Grotesloot 438
 198. Hoeve Uijtvlucht; ; Grotesloot 441
 199. Geen naam; ; Grotesloot 445
 200. De Vereeniging; ; Grotesloot 454
 201. Geen naam; ; Grotesloot 455
 202. Buitenzorg; Gemeente monument

  Stolpboerderij ‘Buitenzorg’ van het afgeleide Noord-Hollandse type uit 1895. Gebouwd in opdracht van Jan Albertsz. Kaan. Aannemer (en wellicht ontwerper) was J. Breed uit Wieringerwaard. Met een vermoedelijk uit 1875-1900 daterende kleinveeschuur en een betonnen buitenplee.
  ; Grotesloot 456
 203. De Volharding; Eigenaar: J. Wit; Grotesloot 458
 204. De Korenschoof; Voorhuis aangebouwd.; Grotesloot 460
 205. Geen naam; ; Grotesloot 460-462
 206. Carolina Hoeve; ; Grotesloot 463
 207. Geen naam; Gevelsteen aanwezig; Grotesloot 470
 208. 't Slotje; Eigenaar: J. Schenk; Grotesloot 472
 209. Geen naam; Eigenaar: Fam. Splithoven; Grotesloot 473
 210. Geen naam; ; ?
 211. Phoenix; Eigenaar: Fam. Hoeve; Grotesloot 475
 212. Geen naam; ; Grotesloot 477
 213. Geen naam; ; Grotesloot 481
 214. Elisabeth Hoeve; Eigenaar: t Hooge Huijs/Fam. Noom; Grotesloot 484
 215. Geen naam; ; Grotesloot 485
 216. Geen naam; Provinciaal monument

  Vermoedelijk van oorsprong 18e eeuwse stolpboerderij, ook evenwijdig aan de Groote Sloot, net als PM 15. Waarschijnlijk met een tweede vierkant vergroot. De zuidgevel, uitgevoerd als voorgevel, dateert uit omstreeks 1880.
  ; Grotesloot 486
 217. Geen naam; ; Grotesloot 487
 218. Zandwijk; ; Grotesloot 491
 219. Sluiszicht; ; Grotesloot 492
 220. Geen naam; ; Grotesloot 493
 221. Geen naam; Eigenaar:; Grotesloot 494
 222. Padiglione; Eigenaar:; Grotesloot 496
 223. v.h. Sluijswijk; ; Grotesloot 498
 224. Geen naam; Eigenaar: Fam. Van den Berg; Grotesloot 498
 225. Kleine Plas; ; Westerduinweg
 226. Geen naam; Eigenaar: K. Schoorl; Handelskade 10, voorheen D65
 227. Geen naam; ; Irenestraat 20
 228. "Vronensberch"; Zie voor uitgebreide informatie "Oude Boerderijen en buitenverblijven" van Piet Dekker, blz. 499 tot 512.; Grotesloot 101, voorheen A 95
 229. Geen naam; Eigenaar: Fam. van Diepen; Keinsmerweg 76
 230. Geen naam; Eigenaar: Fam. Konijn; Keinsmerweg 86
 231. Geen naam; ; Keinsmerweg 88
 232. Geen naam; Eigenaar: Fam. Hoebe; Keinsmerweg 103
 233. Geen naam; ; Korte Belkmerweg 3
 234. Geen Naam; Zie voor uitgebreide gegevens Boerderijboeken van Piete Dekker, blz. 179 ev.; Grotesloot 214
 235. Geen naam; Eigenaar: Fam. P. Houdijk; Korte Belkmerweg 16
 236. Groot Torenvliet; Gemeente monument

  Op de hoek met de Keinsmerweg gelegen, in hoofdvorm gaaf gebleven, kop-rompboerderij uit ca. 1885, genaamd ‘Grote Torenvliet’. Architect, opdrachtgever en aannemer zijn onbekend. De opvallende ligging op het kruispunt betekent situationele meerwaarde.

  Een grote brand heeft donderdag 1 april 2010 aan het eind van de middag de stallen van boerderij Toornvliet aan de Korte Belkmerweg in ’t Zand verwoest.
  In de stallen stonden enkele paarden en een aantal geiten. De paarden konden worden gered. 10 geiten die ook in de stal stonden zijn in de brand omgekomen.
  De brand werd rond kwart voor zes gemeld. Al snel sloegen de vlammen uit het rieten dak van de schuur. Om 18.00 uur werd opgeschaald naar grote brand. Er werd ook een hoogwerker ingezet om het vuur te bestrijden.
  De brandweer kon niet voorkomen dat de schuur volledig werd verwoest. Het aangrenzende woonhuis kon worden gered maar liep wel flinke rook- en waterschade op.
  Rond 18.30 uur was de brandweer de brand meester. Het nablussen nam daarna nog geruime tijd in beslag. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend.

  Bron: Noord Hollands Dagblad

  In mei 2011 was de herbouw van de stal weer voltooid.; Korte Belkmerweg 21
 237. Geen naam; ; Korte Belkmerweg 24
 238. Voorheen "De Tweeling"; ; Korte Belkmerweg 26
 239. 't Fortuin; ; Korte Belkmerweg 28
 240. Tjeerdjeshof; ; Korte Belkmerweg 30
 241. Driehuizen; ; Korte Belkmerweg 31
 242. Geen naam; ; Korte Belkmerweg 33
 243. Groenland; Rijksmonument

  Terzijde van de oprijlaan gelegen grote met riet gedekte stolphoeve ‘Groenland’. De naar de weg gerichte wand is van hout, evenals de top boven de inrit. Walviskaken bij de ingang van het erf; op het erf een stoeppaal.
  De oorspronkelijke buitenplaats hier werd omstreeks 1640 aangelegd. In 1773 kreeg het als boerderij, de naam ‘Groenland’. De nieuwe eigenaar was Dirk Hopman, sinds 1767 commandeur ter walvisvaart op Groenland te Oudesluis. Hij zette de walviskaken op de oprijlaan.; Korte Belkmerweg 40
 244. Geen naam; ; Korte Belkmerweg 44
 245. Ora et Labora/Tijd; ; Korte Belkmerweg 46
 246. Geen naam; Eigenaar: Fam. Strooper; Korte Belkmerweg 48
 247. Geen naam; ; Korte Belkmerweg 50
 248. Geen naam; Eigenaar: Fam. T.J. de vries; Korte Bosweg 43
 249. Geen naam; Eigenaar: Fam. vd Hulst; Korte Bosweg 48
 250. Geen naam; Eigenaar: Fam. Kooij; Korte Bosweg 50
 251. Geen naam; Eigenaar: Fam. A. Sinnige; Korte Bosweg 53
 252. Lieveland; Eigenaar: Fam. W.P.Albers; Korte Bosweg 66
 253. Geen naam; ; Korte Ruigeweg 1
 254. De Mol; Eigenaar: Fam. Langeweg; Korte Ruigeweg 7
 255. Mogelijk heette deze boerderij "Bij Toeval"; In een tegel in de muur staat de naam Slijkerman.; Korte Ruigeweg 21
 256. Hoeve Zandwijk; ; Korte Ruigeweg 25
 257. Geen naam; Eigenaar: Fam. Eriks; Korte Ruigeweg 31
 258. Bonnie Wijnd; Eigenaar: Fam. P.L. Groen; Korte Ruigeweg 37
 259. Hoeve Nooitgedacht; ; Korte Ruigeweg 43
 260. Hofstede Zomervreugd; In de muur eerste steen gelegd door Jansje Kater 1-6-1907.; Korte Ruigeweg 53
 261. Nelly's Hoeve; Boerderij is verbrand.; "Korte Ruigeweg, hoek Keinsmerbrug"
 262. Pietershof; ; Molenweg 1, voorheen B75
 263. Geen naam; ; Molenweg 6, voorheen B76
 264. Geen naam; ; Nollenweg 4
 265. Geen naam; ; Nollenweg 6
 266. Geen naam; Eigenaar: Fam. Schilder; Nollenweg 7
 267. Geen naam; ; Nollenweg 8
 268. Maria Hoeve; ; Nollenweg 12
 269. Geen naam; Eigenaar: Fam. Spijker; Noorderweg 21
 270. Geen naam; ; Paralelweg 3
 271. Claes Corf; ; Paralelweg 14, voorheen Rijksweg 29
 272. Kanaalzicht; Er is verband aan te wijzen tussen het vroegere "Duinoord" en "Kanaalzicht".
  Duinoord was een boerderij, die een eind in het land aan de Belkmerweg lag, waar nu park Duinland ligt.
  De ouders van Jan Broersen sr. woonden er vanaf 17 april 1916 tot 1925.
  Vóór 1925 woonde Adam Watertor op een boerderij, die iets meer in het land lag. Deze werd gesloopt en "Kanaalzicht" werd "oud met nieuw verbouwd".
  De volgende tekst is nog op een gevelsteen te lezen:

  Toen deze woning werd gebouwd,
  Was J.J. Brommer twee jaar oud.
  En heeft met behulp zijn's broeders hand,
  de eerste steen hier gepland.

  12 Juli 1862; Paralelweg 17, voorheen Rijksweg 49
 273. Alcmaria Victrix; ; Paralelweg 18
 274. Alcmaria Victrix; ; Paralelweg 19
 275. Geertruida Hoeve; Eigenaar: Fam. Klaver; Paralelweg 23, voorheen Rijksweg 53
 276. Geen naam; Kleine stolp staat erachter; Paralelweg 31
 277. Geen naam; Eigenaar: Fam. M.C. Warmerdam; Pettemerweg 33
 278. Iefjes Hoeve; Eigenaar: Fam. G. Rademaker; Pettemerweg 35
 279. Geen naam; Boerderij destijds gesloopt voor aanleg Rijksweg met fietspad.
  Nieuw gebouwd daarachter.
  ; Rijksweg 29, voorheen D70
 280. Klein Begin; ; Rijksweg 38, voorheen D79
 281. Geen naam; Eigenaar: Fam. Raat; Ruigeweg 10
 282. Hoeve Goudhaantje; Dakdekking is kunstriet; Ruigeweg 26, voorheen D2
 283. Geen naam; Dit land was eigendom van Jan de Boer Ez en is in maart 1912 verkocht aan de broers Veldhuizen van Zanten uit Hillegom. Grootte van het perceel 14 ha voor Fl. 16.500. Daarna is de bebouwing ontstaan, woonhuis, bollenschuur en iets naar het noorden het bollenhuis, arbeiderswoningen voor vier gezinnen.
  ; Ruigeweg 29, voorheen D3
 284. Geen naam; Oud huisnummer: D10
  Eigenaar: Fam. Huiberts; Ruigeweg 39
 285. Westphalen; Eigenaar: Fam. Zandbergen
  Nadat de Rooms Katholieke kerk in de Ruigeweg in 1864 is afgebrand, is de dienst tijdelijk gehouden in de boerderij Westphalen.; Ruigeweg 79, voorheen D 29
 286. Geen naam; ; Ruigeweg 85, voorheen D32
 287. Geen naam; Boerderij heeft vroeger aan het Noord Hollands kanaal gestaan, is gesloopt en weer opgebouwd aan de Ruigeweg in 1912.
  ; Ruigeweg 87, voorheen D34
 288. Nollenstein; De boerderij stond vroeger achter in het land aan het NH Kanaal, is in 1926 verbrand en herbouwd aan de Ruigeweg.
  ; Ruigeweg 91, voorheen D37
 289. Ananas; Gemeente monument

  In een ruim 8 hectare groot 17e eeuws bosperceel staat deze stolpboerderij uit 1900, evenals het bos ‘Ananas’ genaamd. Een stolp van het Noord-Hollandse type, merendeels gaaf bewaard en fraai gelegen aan het eind van een circa 100 meter lange oprijlaan. Ter vervanging van een enkele meters zuidelijker gelegen voorganger. Al in de 17e eeuw stond hier een door grachten omsloten hofstede (grote boerderij met luxe vertrekken voor de eigenaar/grootgrondbezitter, die elders domicilie had en hier met zijn gezin/familie de zomermaanden doorbracht). Daarvan resten nog enige brede sloten.

  Deze boerderij was voor de herbouw in ca. 1900 alleen te bereiken via een pad langs de boerderij "Nabij Ananas",
  De voorzijde was toen naar het zuiden gericht. Na de herbouw was de boerderij rechtstreeks te bereiken via een pad naar de Ruigeweg.
  ; Ruigeweg 103
 290. Geen naam; ; Ruigeweg 111
 291. Hoeve Vredelust; ; Ruigeweg 127
 292. Vroegere naam: 't Vosje; ; Grotesloot 318
 293. Voorheen 't Vosje; Eigenaar: Fam. Raaij; Schagerweg 20
 294. De Kikkert; Eigenaar: M.H. Koomen; Slikkerdijk 8
 295. Geen naam; ; Sportlaan 7 en 9
 296. Geen naam; Eigenaar: F. Icke-Sanders; Sportlaan 73
 297. De Rusthoeve; ; St. Maartensweg 40, voorheen D44/D45
 298. 't Kruispunt; Er achter staat een kleine stolp, gedekt met golfplaten.; St. Maartensweg 44, voorheen D22
 299. Geen naam; ; Stolperweg 10
 300. Geen naam; ; Stolperweg 11
 301. Geen naam; Eigenaar: Fam. Dignum; Stolperweg 13
 302. Geen naam; ; Stolperweg 41
 303. Geen naam; Familie Rutgrink.; Westerduinweg 8 en 10
 304. Geen naam; Donderdagmorgen omstreeks 7 ure verbrandde de nog nieuwe boerenplaats van de heer J. Pons staande aan de Pettemerkluft Z. Zijpe.
  Persoonlijke ongelukken hadden daarbij niet plaats.
  Naar mij vernomen was alles tegen brandschade verzekerd. Oorzaak onbekend.; Westerduinweg 2
 305. Geen naam; ; Westerduinweg 12
 306. Geen naam; ; Westerduinweg 14
 307. Geen naam; Eigenaar: Fam. C. Bremer; Westerduinweg 18
 308. Geen naam; ; Westfrieschedijk 1, voorheen A6
 309. Geen naam; ; Westfrieschedijk 17
 310. De Micker; ; Westfrieschedijk 19
 311. Hoop en Vlijt; ; Westfrieschedijk 21
 312. Geen naam; Eigenaar: Fam. De Groot; Westfrieschedijk 99
 313. Geen naam; Half vierkant; Zeeweg 7, voorheen D97a
 314. De Grote Vos; ; Zeeweg 37
 315. De Waker; ; Zuiderhazedwarsdijk 1
 316. Hoender Have; ; Zuiderhazedwarsdijk 6